=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

ARIZONA PROGRAM avagy lehetőség a konfliktusok kezelésére a tanórán II. rész
SZEKERES VERONIKA
SZEKERES VERONIKA
- 2017. 03. 08. 16:27

piros.jpg

 Néhány héttel ezelőtt e háromrészes cikksorozat 1. része az ARIZONA PROGRAMot mint egy lehetséges konfliktuskezelő módszert tárt az olvasók elé, a zavartalan tanítást és tanulást hivatott biztosítani a tanórák alatt. Ebben a részben az iskolai alkalmazás folyamata és a gyakorlati tudnivalók kerülnek bemutatásra.

 A program alkalmazásának lényege az egymás iránti tisztelet és az egyéni felelősségérzet. Ennek érdekében 3 fontos alapszabálya van, melyet a diákoknak be kell tartaniuk a tanórákon: 1. Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz. 2. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz. 3. Mások jogait mindig tiszteletben tartom. Ezek a szabályok minden tanteremben megtalálhatóak.

 
Napjainkban egyre többször lehet hallani olyan rendetlenkedő gyerekekről, akik számos esetben tönkre teszik a tanórákat viselkedésükkel, egymás és a tanár provokálásával, beszólásokkal, beszélgetéssel, és nem zavartatják magukat, sok tanár pedig teljesen eszköztelennek érzi magát az ilyen tanulókkal és az ő fegyelmezésükkel szemben. Ezek a tanulók nemcsak a tanároknak okoznak károkat, akik nem tudják rendesen megtartani az órát, de a tanulni vágyó diákokat is akadályozzák abban, hogy figyelni tudjanak. Továbbá az osztály légkörét is negatívan befolyásolják, hiszen más (maguk) irányába terelik a figyelmet, ahelyett, hogy a tanárra és a tananyagra figyelnének. Így a közösség társas előrelépése is sikertelenné válik hosszú távon. Ugyanakkor a pedagógusok feladata az, hogy a szabályokat betartó és tanulni, figyelni vágyó diákokat megvédjék a tanórát zavaró, fegyelmezetlenül viselkedő tanulóktól. És el is érkeztünk a probléma gyökeréhez.
 
Ugyanis a tanárok általánosan elvárható és a legtöbb esetben alkalmazott reagálási módjai - a helyzet tisztázása, figyelmeztetések, büntetéssel fenyegetés és büntetés, beírások stb. - egyre kevésbé vezetnek célra. Ráadásul, míg ezek történnek, az óra nagy része elmegy, és a tanár további feladata, hogy ebben a feszült légkörben újra felvegye és átadja a tanóra fonalát a diákoknak, azzal együtt, hogy a zavart okozó diákok elérték a céljukat: értékes percek vesztek el az órából. Ezzel együtt számos ellenreakciót is kiválthatnak a célzott intézkedések, pl. haragot, dühöt, dacot, lázadást, sértődöttséget, agressziót, amik szintén előnytelenül alakítják a pedagógus-diák viszonyt.
 
Ezek alternatívájaként dolgozták ki az Arizona programot, mely az egyéni felelősségérzetet, a saját döntést és a döntések következményét alakítja ki és erősíti a diákokban. Ahhoz, hogy működjön a program, az egész tantestület segítsége és közreműködése szükséges, hiszen a szabadidejükben vállalják el, hogy az adott tanórán ők ügyelnek az Arizona szobában, és ők foglalkoznak a tanórát elhagyó tanulóval. Továbbá szükség van egy olyan teremre, mely a szóban forgó Arizona szoba szerepét ellátja. A Táncsics iskolában ez a humán szertár. Nyugodt, kellemes légkört kell biztosítania, ugyanakkor nagyon minimális berendezéssel kell, hogy rendelkezzen (asztal, székek, 1-2 szekrény vagy polc, függöny, zöld növény), hogy elkerüljük a diákok elvágyódását a tanórákról, és az eredeti feladatot lássa el: a zavart okozó viselkedés miértjének, hogyanjának és következményeinek átgondolását, értékelését és további elkerülését. Az ügyeletet ellátó tanár feladata pedig a pozitív, segítő, empatikus, de távolságtartó légkör biztosítása, melyben a kiküldött diáknak lehetősége van a lenyugodásra, viselkedésének átgondolására. 

A szobában kell egy összesítő lap, amin a pedagógusoknak pontosan kell adminisztrálniuk a kiküldött tanuló nevét, a dátumot, tanórát, melyben megjelent és a saját aláírásukkal hitelesíteni mindezt. Továbbá tervkészítő lapoknak és visszaküldési lapoknak is rendelkezésre kell állniuk. Az előbbit a diáknak kell kitölteni, mely segítséget nyújt az egyéni döntéseinek (zavaró viselkedés, a tanórán maradás helyett az óra elhagyása, viselkedésének következményei) értékelésében. Olyan kérdések szerepelnek rajta, melyek a zavart okozó viselkedésre, annak okaira, következményeire, a megszegett szabály azonosítására, a viselkedésváltoztatás hogyanjára és egy segítő tanár megnevezésére vonatkoznak. Hogy az utóbbira miért van szükség, a későbbiekben kiderül. A visszaküldési lapra pedig az ügyelő tanár írja fel a diák nevét, osztályát, a dátumot, a saját nevét és a visszaküldés pontos időpontját. A pontos idők regisztrálására azért van szükség, hogy ne adjunk lehetőséget a diákoknak a kibúvóra. Ugyanis történt már olyan, hogy az osztályterem és az Arizona szoba közötti 2 perces távolságot 10-15 perc alatt sikerült megtennie a diákoknak, vagy el sem jutottak az egyik teremből a másikba.
 
Mindennek a folyamata úgy néz ki, hogy ha a pedagógus - szubjektív tűréshatára mentén - úgy érzi, hogy az egyik diák kedvezőtlenül befolyásolja az óra menetét, felszólítja, és rákérdez, az aktuális viselkedésével a fentebb említett 3 alapszabály melyikét szegte meg. Ha a diák megnevezi, két lehetősége van: vagy ígéretet tesz arra, hogy pozitívan megváltoztatja viselkedését és benn marad a tanórán, vagy kimegy az Arizona szobába. A lényeg a tanuló egyéni döntése. Ha azt választja, hogy benn marad, és tovább folytatja zavaró viselkedését, másodszorra nem kap választási lehetőséget, a tanár automatikusan kiküldi az Arizona szobába. A tanár egy információs lapra felírja a diák nevét, osztályát, a zavaró viselkedés módját/módjait (pl. közbeszólás, beszélgetés, megtagadta a munkát, a tanár kérését, verekedett, tárgyakat dobált az osztályban, zavarta padtársát, környezetét, illetlenül válaszolt a tanárnak, megsértett másokat, engedély nélkül hagyta el a helyét, megrongálta az iskola felszerelését...), a saját nevét, a dátumot, valamint a pontos időpontot, hogy mikor hagyta el a diák az osztálytermet. Ezt a lapot be kell mutatnia az Arizona szobában ügyelő tanárnak. Az óra elhagyásával együtt a diáknak mindenképpen pótolnia kell a tananyagot, valamint ha dolgozatírásnál ment ki, a dolgozatát az addig megírt részig kell értékelni.
 
Amikor a diák megérkezik az Arizona szobába, az ügyeletes tanár regisztrálja őt, és átadja neki a tervkészítő lapot. Miután a diák kitöltötte (a kitöltést meg is tagadhatja), akkor igyekeznek átbeszélni az ott leírtakat. A pedagógus mindezzel próbálja az indulatokkal érkező diákot megnyugtatni, és józanul láttatni az eseményeket. Ez sok esetben igen nehézkes, hiszen könnyebb másra hárítani a felelősséget, és a diákok nem látják be, hogy miért ők lettek kiküldve, és mi rosszat tettek. Ha az ügyeletet végző pedagógus megfelelőnek tartja a tervkészítő lapot, a visszaküldő lappal visszatérhet az osztályba. A megnevezett mentortanárnak pedig az ügyeletes tanár kell, hogy szóljon. 

A segítő tantestületi tagra azért van szükség, mert a kiküldések száma szerint vannak olyan következmények, melyeknél segítő beszélgetésre és a mentortanár jelenlétére is szükség van. Ezért célszerű olyan segítő tanárt választani, akiben megbízik a tanuló, és akivel meg tudja beszélni a nehézségeit. Ha egy diák 5 alkalommal volt az Arizona szobában, segítő beszélgetésben kell részt vennie, az osztályfőnök és a mentortanár részvételével. 10 alkalom után a szülő jelenlétére is szükség van, 15 alkalom után már az intézmény vezetőjének is meg kell jelennie a segítő beszélgetésen, 20 alkalom után a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat felé is kell jelezni a problémát, 25 alkalom után pedig a Rendőrség Ifjúságvédelmi Osztályát is be kell vonni az ügybe és a segítő közös beszélgetésekbe. Ezek során végignézzük a kiküldések miértjét, a zavaró viselkedések formáit, próbáljuk a felszíni és mélyebb okokat felderíteni, azokra megoldásokat keresni, és a tanulóban lévő feszültségeket oldani. Fontos, hogy lássa, nem a tanár és az osztálytársai rovására kellene kifejeznie, hogy valamilyen problémája van, más megoldások is léteznek, amikkel ezt kifejezésre juttathatja, és segítséget is kérhet.
 
Végül lényeges a kiküldések adatainak frissítése és összesítése. Az alkalmak számát és a mentortanárok megnevezését hetente érdemes aktualizálni, az alkalmak számát osztályokra lebontva havonta célszerű összesíteni, félévente pedig az osztályszintű, kiküldések okait rendszerező összesítést is ajánlatos készíteni, hiszen ez egy osztályok közötti versenynek is lehet az alapja, ahol a legkevesebbszer kiküldött osztály valamilyen jutalmat is kaphat, megerősítve benne azt, hogy igenis van értelme normálisan viselkedni a tanórákon, és figyelmet szentelni a tanárnak, az osztálytársaknak. Mások jogait tiszteletben tartani és saját maguknak is megadni a lehetőséget a tanórai figyelemre, fegyelemre, mert mindez csak a hasznukra válik.
 
A cikksorozat befejező része az Arizona Programhoz kapcsolódó tapasztalatokkal, alkalmazásának hatásaival, további kérdésekkel és válaszokkal foglalkozik majd.
 
 
Forrás:
Végh Mariann (gyermekvédelmi felelős): Arizona program. Előadás, Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola, Budapest, 2013. április 5.
ARIZONA PROGRAM, avagy lehetőség a konfliktusok kezelésére tanórán. Weöres Sándor Általános Iskola és A XXI. Század Gyermekeiért Alapítvány, Budapest, 2008

A blogbejegyzést SZEKERES VERONIKA pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!


Hozzászólások:

faiz - 2018. december 1., Szombat 11:03

Anda tersinggung karena siap? Tapi kamu tidak alink 5
distributor plat high tensile sm490ya
distributor plat kapal
distributor plat stainless ss304
distributor plat stainless ss310
distributor plat stainless ss316
distributor plat sumihard
distributor round bar besi aisi 440s45c
distributor round bar scm440
distributor steel rail
distributor steel sheet pile
jual astm a283 c
undangan pernikahan kalender
Jual besi hollow
Jual besi hollow
Toko besi siku
Toko pipa besi baja sch 40 sch 80
undangan pernikahan bentuk tas
Supplier Besi H beam
Agen Wiremesh Besi baja
Jual plat kapal besi baja
Pabrik besi beton master steel ms
Supplier besi hollow
Supplier besi hollow
Toko pipa besi baja sch 40 sch 80
Toko besi hollow
undangan pernikahan ada fotonya
Supplier Besi Beton
Toko Wiremesh Besi baja
Supplier plat kapal besi baja
Pabrik besi beton ksty
Toko besi hollow
Toko besi hollow
Toko Plat besi
Toko besi beton Sni Ulir Polos
undangan pernikahan aneh
www.sentrabesibaja.com
Jual Wiremesh Besi baja
Toko plat kapal besi baja
Pabrik besi beton krakatau steel
Agen besi hollow
Agen besi hollow
Toko besi h beam
Toko besi wf baja
undangan pernikahan amplop
Pabrik Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam
Harga Wiremesh Besi baja
Agen plat kapal besi baja
Pabrik besi beton jcac
Pabrik besi hollow
Pabrik besi hollow
Toko besi wf
Toko besi unp
undangan pernikahan batik
Pabrik Bondek Cor
Pabrik Wiremesh Besi baja
Pabrik plat kapal besi baja
Pabrik besi beton interworld steel is
Distributor pipa besi
Distributor pipa besi
Toko wiremesh
Toko besi siku
undangan pernikahan murah
Pabrik Atap Spandek Sni
Distributor Besi Siku Baja


xuehui51 - 2019. január 26., Szombat 07:57

http://www.true--religion.us.com/ true religion jeans men
http://www.celines.us.com/ celine purse
http://www.birkenstock--sandals.us.com/ birkenstock outlet
http://www.adidasoriginalsnmd.us.com/ adidas nmd r1
http://www.fitflop--sandals.us.com/ fitflops uk
http://www.airmax95.co.uk/ nike air max 90
http://www.nike-huaraches.us.com/ nike huarache
http://www.air-max-90.us.com/ air max 90
http://www.pandorajewelryrings.us.com/ pandora earrings
http://www.mcms.us.com/ mcm bags
http://www.katespadebags.us.com/ kate spade bags
http://www.balenciaga--shoes.us.com/ balenciaga bag
http://www.nikeairmax-90.us.com/ air max 90
http://www.salomon--shoes.us.com/ Salomon Boots
http://www.goyardbag.us.com/ goyard backpack
http://www.nikeairmax270.org.uk/ nike air max 97
http://www.pandora-charmsjewelry.us.com/ pandora
http://www.longchampbackpack.us.com/ longchamp handbag
http://www.ed-hardys.us.com/ ed hardy clothing
http://www.monclerjacketmens.us.com/ moncler,moncler jacket
http://www.valentino--shoes.us.com/ valentino sneakers
http://www.pumarihannafenty.us.com/ rihanna fenty puma
http://www.jordanretro11-shoes.us.com/ jordan shoes
http://www.truereligion--jeans.us.com/ true religion
http://www.mulberry-handbags.us.com/ mulberry bayswater
http://www.airmax90shoes.us.com/ nike air max 95
http://www.polo-ralphlauren-outlet.us.com/ polo ralph lauren outlet
http://www.goyardbackpack.us.com/ goyard backpack
http://www.jordan--11.us.com/ jordan retro 11
http://www.adidas-yeezy-shoes.us.com/ Yeezy
http://www.oakley--glasses.us.com/ oakley eyeglasses
http://www.polo-ralph-lauren.org.uk/ ralph lauren outlet
http://www.vapormaxs.us.com/ air vapormax
http://www.air-max-270.us.com/ nike air max 270 men
http://www.burberry--scarf.us.com/ burberry scarf
http://www.nikeairmax-95.us.com/ nike air max 95 mens
http://www.redbottom--shoes.us.com/ christian louboutin shoes
http://www.adidasnmd-womens.us.com/ nmd
http://www.kevin-durant-shoes.us.com/ nike kd
http://www.adidasoriginalsultraboost.us.com/ ultra boost uncaged
http://www.moncler-coat.us.com/ moncler jacket mens
http://www.salomonspeedcross3.us.com/ salomon speedcross 3
http://www.nikelebron15.us.com/ nike lebron
http://www.chromeheartsjewelrys.us.com/ chrome hearts jewelry
http://www.prada--handbags.us.com/ prada purse
http://www.lacosteshirts.us.com/ lacoste shirts
http://www.supreme--clothing.us.com/ supreme jacket
http://www.stephen-curry-shoes.us.com/ curry 4
http://www.montblancs.us.com/ mont blanc pens
http://www.nike-airmax270.us.com/ nike air max 270
http://www.adidas-ultraboost.us.com/ ultra boost
http://www.michaelkors-handbagss.us.com/ michael kors
http://www.nike-airmax-2018.us.com/ air max 2018
http://www.bvlgaris.us.com/ bvlgari handbags
http://www.hermesbirkin-handbags.us.com/ Hermes Belts
http://www.yeezyboost350shoes.us.com/ adidas yeezy
http://www.northfacejacketoutlets.us.com/ north face coats
http://www.air-max-97.us.com/ air max 97 mens
http://www.longchampbag.us.com/ longchamp bag
http://www.jordan11.co.uk/ jordan shoes
http://www.pandora-jewelrysale.us.com/ pandora bracelet
http://www.chrome--hearts.us.com/ chrome hearts
http://www.birkenstocksandalssale.us.com/ birkenstock sandals
http://www.nike--vapormax.us.com/ nike air vapormax flyknit
http://www.nikeairmax-97.us.com/ air max 97 silver bullet
http://www.pandorauk.us.com/ pandora bracelet
http://www.ultra--boost.us.com/ adidas ultra boost
http://www.lebron15-shoes.us.com/ lebron shoes
http://www.mcm--bags.us.com/ mcm
http://www.air-max-95.us.com/ air max 95
http://www.asicss.us.com/ asics womens running shoes
http://www.ray--bansunglassess.us.com/ ray ban
http://www.fitflops-sale.us.com/ fitflop sale
http://www.pandoraearrings.us.com/ pandora charms
http://www.kyrie-4.us.com/ nike kyire
http://www.chromehearts-jewelry.us.com/ chrome hearts sunglasses
http://www.jordans11shoes.us.com/ jordan 11 retro
http://www.adidasyeezy-350.us.com/ yeezy shoes
http://www.nikeairvapormaxflyknit.us.com/ nike air max
http://www.pandorajewelryscharms.us.com/ pandora Charms
http://www.rayban--glasses.us.com/ ray ban sunglasses
http://www.ferragamoshoess.us.com/ salvatore ferragamo shoes
http://www.mbts.us.com/ mbt womens shoes
http://www.northface-jacket.us.com/ womens north face jacket
http://www.monclers.uk/ moncler jacket mens
http://www.monclerjacketwomens.us.com/ moncler jacket womens
http://www.hermes--belt.us.com/ hermes belt men
http://www.james-hardenshoes.us.com/ james harden shoes
http://www.adidas-superstarshoes.us.com/ adidas superstar shoes
http://www.louboutinredbottoms.us.com/ christian louboutin
http://www.huaraches.us.com/ huarache shoes
http://www.christianlouboutinredbottoms.us.com/ louboutin
http://www.michael-kors-bags.us.com/ michael kors bags
http://www.pandoras-jewelrys.us.com/ pandora
http://www.pandora--rings.us.com/ Pandora Bracelet
http://www.adidasnmdrunnerr1.us.com/ adidas nmd r1
http://www.salvatore-ferragamo.us.com/ ferragamo shoes
http://www.pandora--jewelrys.us.com/ pandora rings
http://www.moncler--jacket.us.com/ moncler jacket womens
http://www.curry4-shoes.us.com/ curry 4 shoes
http://www.monclerjacket.org.uk/ moncler jacket mens
http://www.jimmychooheels.us.com/ jimmy choo shoes
http://www.yeezyboost350--v2.us.com/ yeezy
http://www.cartier-bracelet.us.com/ cartier sunglasses
http://www.balenciagas-sneakers.us.com/ balenciaga trainers
http://www.burberrys.org.uk/ burberry handbags
http://www.jordan11spacejams.us.com/ jordan shoes
http://www.fitflopsshoes.us.com/ fitflop
http://www.airjordan11spacejam.us.com/ jordan retro 11
http://www.barbourjackets.co.uk/ barbour jacket
http://www.airmax-2018.us.com/ air max
http://www.under-armour-shoes.us.com/ under armour outlet
http://www.coach--bags.us.com/ coach outlet
http://www.ralphlaurenspoloshirts.us.com/ polo
http://www.salomon-boots.us.com/ salomon
http://www.ralphlauren--polo.us.com/ polo ralph lauren
http://www.coachbags-outlet.us.com/ coach bags
http://www.eccoshoesoutlets.us.com/ ecco mens shoes
http://www.skechers--shoes.us.com/ skechers
http://www.pandora-jewelrybracelet.us.com/ pandora jewelry
http://www.nike--shoes.co.uk/ nike air max
http://www.kyrie-irving-shoes.us.com/ kyrie irving
http://www.nikeairmax97.co.uk/ nike air max 90
http://www.kd10-shoes.us.com/ kd 10
http://www.burberry-bags.us.com/ burberry scarf
http://www.redbottoms-louboutin.us.com/ louboutin
http://www.supremeshirt.us.com/ supreme jacket
http://www.salomonshoes.co.uk/ salomon xa pro 3d
http://www.katespadepurses.us.com/ kate spade purses
http://www.asics--shoes.us.com/ asics running shoes
http://www.nikekdshoes.us.com/ nike kd
http://www.katespade--outlet.us.com/ kate spade handbags
http://www.nikeair-max90.co.uk/ nike vapormax
http://www.airmax270.co.uk/ nike air max
http://www.adidas-yeezyboost350.us.com/ yeezy shoes
http://www.prada--bags.us.com/ prada handbags
http://www.fitflop--shoes.us.com/ fitflops clearanceSzólj hozzá:

KÉRDEZZEN TŐLÜNK