=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

A tanulásban akadályozott gyerekekről - Interjú Dr. Papp Gabriellával II. rész
HÓDI ADRIENN DÓRA
HÓDI ADRIENN DÓRA
- 2017. 03. 17. 12:46

0.jpg

 Előző héten a tanulásban akadályozottság jelentéséről, felismeréséről és az iskolák illetve pedagógusok megfelelő hozzáállásáról beszélgettünk Dr. Papp Gabriellával, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának oktatójával. Az interjú folytatásában szó lesz a szülők attitűdjéről, arról, hogy milyen képzési lehetőségek állnak a tanulásban akadályozott fiatalok előtt, valamint kitérünk a magyarországi helyzetre is.

 Online Pszichológia: Ha többségi általános iskolába kerül egy tanulásban akadályozott kisgyerek, akkor előfordul, hogy osztályt ismétel, vagy lépést tud tartani?

Dr. Papp Gabriella:
 Sajnos a tanulásban akadályozott gyereket sokszor megbuktatják, pedig ha ő teljesítette a számára kiadott követelményt, akkor elvileg nem lenne szabad buktatni (lásd: 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról – a szerk.). Remélem, hogy egyre kevésbé fordul ez elő, bár a többségi pedagógusok sajnos nehezen tudják megérteni, hogy mit is jelent a differenciálás és hogyan lehet szintekben gondolkodni. Csak egy egyszerű példát mondok: a tengelyes tükrözés az, amikor a koordináta-rendszerben x és y tengelyre kell alakzatokat tükrözni, de ezt nyilvánvalóan nem fogja tudni megcsinálni a tanulásban akadályozott diák. Tengelyes tükrözés viszont az is, amikor lerakunk a földre egy újságpapírt, arra ráfekszik a gyerek, körberajzoljuk és félbehajtjuk. Nehéz a tanítók, tanárok számára elfogadni, hogy egy rajz félbehajtása is lehet a matematika óra anyaga, sőt, ez esetben megvalósul a differenciálás és elkerülhető a buktatás. Magyarországon még várat magára, hogy ezt a gondolkodásmódot a pedagógusok működtetni tudják. 

Online Pszichológia: Eddig csak a többségi általános iskolákat említettük. Mi történik akkor, ha a gyereket az óvoda után gyógypedagógiai iskolába íratják be?

Dr. Papp Gabriella: Magyarországon 1985 óta az alapfokú oktatási intézményeket általános iskolának hívják, az akkori oktatási törvény ezt így határozta meg. A gyógypedagógiai iskolákban a tananyag a többségi általános iskolai tananyaggal megegyező, mivel Magyarországon mindenhol ugyanaz a nemzeti alaptanterv érvényes. Egy oktatási minisztériumi rendelet ellenben meghatározza, hogy a tantervet milyen követelmények szerint, milyen módosítással, hogyan kell elsajátítani, és - ahogyan már említettem -, a tanulásban akadályozott gyerekek egy másik tankönyvcsaládból tanulnak. A tanulás tekintetében tehát a módszertanban rejlik az alapvető különbség a gyógypedagógiai és a többségi általános iskolák között.

Online Pszichológia: Mik a lehetőségek a középfokú oktatás tekintetében?


Dr. Papp Gabriella: Általánosan érvényes, hogy egy diák akkor tanulhat tovább középfokon, ha elvégezte az alapfokot. Így van ez a tanulásban akadályozott gyerekek esetében is. Számukra két különböző lehetőség kínálkozik, hogy középfokú szinten folytassák tanulmányaikat: mehetnek speciális szakiskolába, vagy tanulhatnak nem érettségihez kötött szakmát szakiskolában.

Online Pszichológia: Mi jellemzi a speciális szakiskolákat, mitől speciálisak ezek?


Dr. Papp Gabriella:
 A speciális szakiskolák olyan középfokú intézmények, ahol az enyhén értelmi fogyatékosnak minősített tanulók tanulnak. A közismereti tárgyak mellett szakmatanulás is folyik. Külön jogszabályban rögzített, milyen OKJ-s szakmákat tanulhatnak, a fiúkból például kerékpárszerelő, a lányokból pedig virágkötő lehet.

Online Pszichológia: És a másik lehetőség?

Dr. Papp Gabriella:
 Akik nem a speciális szakiskolát választják, azok szakiskolában integrált körülmények között olyan szakmát tanulhatnak, ami nem érettségihez kötött, pl. kőműves, asztalos, betanított varrónő. A szakiskola világában már nem annyira a teljesítmény a meghatározó tényező a kapcsolatok kialakításánál, hanem inkább a motiváció, az értékrend határozza meg, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a diákok. Bár éppen a tanulásban akadályozottság ténye akadályozza a tanulót abban, hogy ennél magasabb szinten is tanuljon, előfordul, hogy érettségit nyújtó intézménybe kerül egy tanuló. Ha a tanulásban akadályozott gyereket ide íratják be, akkor az a helyzet áll fent, hogy a szülők nem fogadták el gyermekük állapotát, és olyan iskolába adták, ahol valószínűleg nem fog tudni megfelelően teljesíteni.

Online Pszichológia: Elképzelhetetlen tehát, hogy egy tanulásban akadályozott gyerek érettségit szerezzen?


Dr. Papp Gabriella: Elvileg elképzelhetetlen. A kognitív funkciók akadálya olyan tartós és súlyos, hogy azt a fajta tudásmennyiséget, azt a fajta absztrakciót, amit a matematika, fizika, kémia stb. jelentenek, a gyerek nem tudja elsajátítani. Ha mégis leérettségizik, akkor vagy arról van szó, hogy nem organikus probléma húzódott a háttérben, és nagyon erős (gyógy)pedagógiai megsegítéssel el tudta sajátítani a tananyagot, vagy szemet hunytak a hiányosságok felett, és úgy engedték át, hogy nem volt mögötte valós tartalom. Elvileg a tartós, súlyos tanulási akadályozottság – ha nem organikus ok van a háttérben - nagyon fáradságos, sziszifuszi gyógypedagógiai munkával pozitívan befolyásolható, csak kérdés, hogy ez a nehéz munka arányban van-e azzal az eredménnyel, amit a gyerek elért.

Online Pszichológia: Hogyan tudnak azonosulni a szülők gyermekük problémájával?

Dr. Papp Gabriella
: A tanulási problémák elfogadása a szülők részéről a gyógypedagógiában egy lényeges szempont. Ezen belül a tanulásban akadályozottság kérdése még kényesebb, mert sokszor egyszerre történik meg a beiskolázás és a gyermek állapotával való szembesülés. Más esetekben már korábban kiderül, hogy a gyerekkel valami nincsen rendben, például úgy születik, hogy nem lát, vagy a születés során éri olyan károsodás, aminek következtében súlyosan látássérült lesz. Az ilyen esetekben, mire a kicsi iskolába kerül, addigra van idő ezt feldolgozni és ezzel azonosulni. Ellenben a tanulásban akadályozottságnál nagyon gyakran a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó előtt szembesülnek a szülők azzal, hogy az a probléma, amit esetleg ők nem is észleltek, csak az óvoda mondta, vagy azért sejtették, de reménykedtek, hogy nem létezik, az bizony valóban súlyos, és a gyermekük tanulásban akadályozottnak minősül. Ez egy nagyon nehéz helyzet, amivel a szülők egy része csak nehezen tud azonosulni.

Online Pszichológia: Mi történik akkor, ha - mint már említette - a szülők nem fogadják el gyermekük helyzetét és beadják egy érettségit adó iskolába?

Dr. Papp Gabriella: Az együttnevelés lehetőségétől, az integrációtól a szülők sokszor azt várják, hogy az majd megszünteti gyermekük problémáját, a speciális iskolákról pedig az a véleményük, hogy az megbélyegezné csemetéjüket. Valójában pusztán az a tény, hogy a gyerek hozzá hasonló képességű vagy többségi gyerekekkel jár-e iskolába, semmit sem jelent. A fejlődés nem elsősorban az iskola típusától függ, hanem attól, hogy az intézmény képes-e differenciálni, képes-e megfelelő segítséget nyújtani. Itt is van azonban egy korlát, mert nem véletlen, hogy nem a gimnázium az a közeg, ahol a tanulásban akadályozott gyerekek integrációja egyáltalán szóba kerülhet. Ott egy másfajta kimenetről van szó, és ha a szülő ezt nem tudja elfogadni, akkor nyilván nagyon sok kudarcnak teszi ki a gyereket. Én azt gondolom, hogy célszerűbb olyan iskolát választani, ahol a gyerek sikeres, ahol megtanul valami olyat, amivel boldogulni tud, és a munkaerőpiacon el tud helyezkedni. Ezzel együtt, ha a gyerek mégis érettségit nyújtó intézménybe kerül, az iskolának és az ott dolgozó pedagógusnak az a dolga, hogy a lehető legtöbbet megtegye azért, hogy a gyerek ne frusztrálódjon, és amennyire lehet, bekapcsolódjon. 2008 Magyarországán ugyanis ez már nem szakmai kérdés, mivel hazánk is csatlakozott ahhoz az ENSZ egyezményhez, amely kimondja, hogy a pedagógusoknak szakmai kötelessége mindent megtenni a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fejlődéséért.

Online Pszichológia: Nemzetközi viszonylatban milyen a helyzet a témát illetően Magyarországon?


Dr. Papp Gabriella
: Más európai országokkal, például Németországgal összehasonlítva nagyon hasonló az iskolaszerkezetünk, a gyógypedagógia fejlődése, annak differenciálódása stb. Ami viszont eltérő, - és az integráció szempontjából ez pont hátrányos - hogy a magyar iskolarendszer erőteljesen frontálisan oktató rendszer, ahol függetlenül a tanulásban akadályozott gyerekektől, kevésbé működik a differenciálás. Sok esetben akár káposztafejekre is ki lehetne cserélni a tanulókat, a tanárok akkor is vígan megtartanák az órát. Ez erőteljesen akadályozza azt, hogy egy gyengébb teljesítményű gyerek megfelelően tudjon tanulni. Az nem differenciálás, hogy huszonhárom gyerek a nekik kiadott tankönyvből dolgozik, ugyanott tart és ugyanazt írja a füzetébe, a huszonnegyedik pedig külön, a saját kis könyvéből tanul. Ez nem integráció. Tehát ilyen szempontból nagyon más a mi iskolai módszertanunk, mint akár Ausztriában vagy Németországban, de maga az iskolarendszer, a szervezet hasonló. Németországban egyébként most jelent meg egy dokumentum, ami az előbb említett ENSZ egyezményre reflektálva nagyon szigorúan kimondja, hogy ha a gyerek a többségi óvodában vagy iskolában tanul, akkor mindent meg kell teremteni azért, hogy megfelelően ellássák. Nincs vita és nem egyéni döntés kérdése, hogy a pedagógusok ezt vállalják-e vagy sem, hanem „kutyakötelessége” mindenkinek csatasorba állni, és a tudása legjavát adni ahhoz, hogy az a gyerek jól fejlődjön. Na, itt mi még nem tartunk.

Online Pszichológia:
 Reméljük, hogy hamarosan nekünk is sikerül felzárkózni az e téren fejlettebb országokhoz, és Magyarországon is meg fog valósulni a gyakorlatban a differenciálás és az integráció a gyermekek szellemi és lelki egyensúlyának érdekében.

A blogbejegyzést HÓDI ADRIENN DÓRA pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!


Hozzászólások:

karina - 2019. május 16., Csütörtök 11:35

Asics Kayano http://www.asicsrunningshoes.us/
Balenciaga http://www.balenciagashoes.ca/
Birkenstock Sale http://www.birkenstock-sale.us/
Curry Shoes http://www.curry5.ca/
Birkenstock Shoes http://www.birkenstock-canada.ca/
Converse All Star http://www.conversecanada.ca/
Jimmy Choo Heels http://www.jimmychooheels.us/
Golden Goose Sale http://www.goldengoose-shoes.us/
Red Bottoms http://www.redbottomsshoes.us/
Harden Vol 2 http://www.hardenvol3.us/
Coach Bags http://www.coach-bags.us/
Balenciaga Trainers http://www.balenciagatrainers.co.uk/
Asics Canada http://www.asicscanada.ca/
Karen Millen Clothing http://www.karen-millen.us/
Fila http://www.fila.in.net/
Birkenstock Sale http://www.birkenstock-sandals.co.uk/
Adidas Canada http://www.adidascanadashoes.ca/
Nike http://www.nikecanadashoes.ca/
Supreme Shirt http://www.supreme-canada.ca/
Fred Perry http://www.fredperry.us.org/
Fitflop Sale http://www.fitflopsandals.us/
Polo Ralph Lauren Outlet http://www.ralphlaurenusa.us/
Golden Goose Sneakers Sale http://www.goldengoosesneakers.co.uk/
Nike Lebron http://www.lebron16.ca/
Converse High Tops http://www.converses.us/
ED Hardy http://www.edhardyclothing.us/
Yeezy Boost http://www.yeezy-boost.co.uk/
Air Max http://www.airmax-720.us/
Calvin Klein UK http://www.calvinklein.org.uk/
Polo Ralph Lauren http://www.polo-ralphlauren.ca/
Fjallraven Bags http://www.fjallraven-kanken.us.org/
Birkenstock Sandals http://www.birkenstocksandalssale.us/
Curry 5 http://www.curry5shoes.us.org/
Yeezy Shoes http://www.yeezytrainers.co.uk/
Adidas Canada http://www.adidasyeezy.ca/
Ferragamo Shoes http://www.ferragamocanada.ca/
Off White http://www.offwhitecanada.ca/
Supreme Hoodie http://www.supremes.us.org/
Goyard http://www.goyard-bags.us/
Longchamp Backpack http://www.longchampbags-outlet.us/
Jimmy Choo http://www.jimmy-chooshoes.us/
Swarovski Necklace http://www.swarovskijewelry.us/
Pandora http://www.pandoras.us/
Zanotti http://www.giuseppeshoes.us/
Red Bottom Shoes http://www.christianlouboutinredbottoms.us/
Supreme T Shirt http://www.supremeshirt.us/
Golden Goose http://www.goldengoosesneakers.ca/
Air Jordan http://www.jordanshoes.ca/
Salomon Speedcross 4 http://www.salomons.us/
Salomon Shoes http://www.salomon-boots.us/
Nike Shoes http://www.nikeshoxwomen.us/
Pandora Jewelry http://www.pandorarings.us/
Pandora Bracelet http://www.pandoraus.us/
Kate Spade Purses http://www.katespadecanada.ca/
Coach Handbags http://www.coachbags.us/
Air Max http://www.nikeairmax-uk.co.uk/
Michael Kors Purse http://www.michaelkors-bags.us/
Supreme Hoodie http://www.supremehoodie.co.uk/
Michael Kors http://www.michaelkorspurse.us/
Vibram Shoes http://www.vibram.us.org/
Converse Sale http://www.converse-uk.co.uk/
Mulberry Bayswater http://www.mulberryhandbags.us/
Karen Millen Dresses http://www.karen-millen.co.uk/
Golden Goose Sale http://www.goldengooses.us.org/
KD Shoes http://www.kd11.ca/
Coach Bags http://www.coachbagsoutlet.us/
Salvatore http://www.ferragamo.in.net/
Kate Spade http://www.katespadebags.ca/
Air Max 95 http://www.airmax2019.us/
Louboutin Heels http://www.louboutintrainers.co.uk/
Adidas Ultra Boost http://www.adidasultraboost.us.com/
North Face Vest http://www.northfacejacket.us.org/
Longchamp Backpack http://www.longchampbackpack.us/
New Balance http://www.newbalanceshoes.us/
Ralph Lauren Polo Shirts http://www.ralphlauren-polo.us/
Nike CA http://www.nikeairmaxca.ca/
Mizuno http://www.mizunoshoes.org/
Champion http://www.championsweatshirt.us.com/
Yeezy Shoes http://www.yeezyboost350v2.us.com/
Pandora Bracelet http://www.pandoracanadarings.ca/
Adidas NMD http://www.adidasboost.us/
Supreme http://www.supremeclothings.us.com/
Vans Shoes http://www.vansshoesoutlet.us/
Balenciagas http://www.balenciagasneakers.us/
New Jordans http://www.jordan-11.us/
Christian Louboutin http://www.louboutinredbottomshoes.us/
Nike Uptempo http://www.nikeuptempo.us/
NMD http://www.adidasnmdwomens.us/
Bvlgari Necklace http://www.bvlgaris.us/
Yeezy Boost 350 http://www.yeezy-supply.us/
Fila http://www.filacanada.ca/
Louboutin Shoes http://www.redbottoms.us.com/
Fjallraven http://www.fjallraven.us.com/
MCM http://www.mcmbags.us/
Giuseppe Zanotti Heels http://www.giuseppeshoes.us.org/
Fjallraven Bags http://www.fjallravenkanken.us.com/
Clarks Shoes http://www.clarksshoes.org.uk/
Balenciaga http://www.balenciaga-sneakers.us.org/
Skechers Shoes http://www.skechersshoes-outlet.us/
Fila Sneakers http://www.filashoes.co.uk/
Birkenstock Shoes http://www.birkenstockcanadasandals.ca/
Pandora Rings http://www.pandoracanadas.ca/
Nike Trainers http://www.airmax-270.co.uk/
Birkenstock http://www.birkenstockuk.org.uk/
Karen Millen Dresses http://www.karenmillendresses.co.uk/
Pandora Jewelry http://www.pandorajewelrystore.us/
Red Bottoms http://www.redbottomlouboutinshoes.us/
Toms Shoes http://www.toms-shoes.us/
Hydro Flask 40 OZ http://www.hydroflask.us.org/
Birkenstock http://www.birkenstockoutlet.us/
Balenciaga Shoes http://www.balenciagas.us/
Hydro Flask Stickers http://www.hydro-flask.us/
Jordan 11 http://www.jordan11.org.uk/
Fjallraven Kanken Backpack http://www.fjallraven.in.net/
Fitflop Sandals http://www.fitflopshoes.us/
Coach Wallet http://www.coachbags.co.uk/
Champion Hoodie Canada http://www.champion-canada.ca/
Aike Air Max http://www.nikeairmax720.us/
Adidas Outlet http://www.adidas-outlet.ca/
Suicoke Shoes http://www.suicoke.us/
Adidas Trainers http://www.adidas-trainersuk.org.uk/
Christian Louboutin http://www.christianlouboutin-shoes.us/
Mont Blanc Refills http://www.mont-blancpens.us/
A Bathing Ape http://www.bapehoodie.co.uk/
Fitflop Sale http://www.fitflop.org.uk/
Lebron http://www.lebron-16.us.org/
Ecco Golf Shoes http://www.eccoshoessandals.us/
KD 10 http://www.kd-11.us.org/
Bape Shark Hoodie http://www.bape-hoodie.us/
Pandora Charms http://www.pandoracanada.ca/
Kyrie 5 Shoes http://www.kyrie5shoes.us/
Pandora Rings http://www.pandoraofficialsite.us/
Kyrie Irving Shoes http://www.kyrie5-shoes.us/
Pandora Charms http://www.pandora.in.net/
Cartier http://www.cartier.us.org/
Ralph Lauren http://www.ralph-laurencanada.ca/
Longchamp Purse http://www.longchamp-canada.ca/
Asics Running Shoes http://www.asicsoutlet.us/
Vans Old Skool http://www.vanscanada.ca/
Vibram Five Fingers http://www.vibram-fivefingers.us/
Bape Shirt http://www.bape.org.uk/
Giuseppe http://www.giuseppezanotti.org.uk/
Kate Spade Wallet http://www.katespade-purses.us.com/
Nike http://www.nikeairmaxoutlet.us/
Air Max 2019 http://www.airmax-2019.us/
Burberry Shirt http://www.burberrybagsuk.co.uk/
Bape Shorts http://www.bapecanada.ca/
Coach Canada http://www.coachbags.ca/
Bape Clothing http://www.bapeshirt.us/
Louboutin http://www.louboutinredbottoms.us/
Fjallraven Kanken Backpack http://www.fjallraven.us.org/
Fjallraven Canada http://www.fjallraven-canada.ca/
Goyard Wallet http://www.goyardcanada.ca/
Vans Slip On http://www.vansoldskool.org.uk/
Off White Sneakers http://www.offwhites.us/
Salomon Running Shoes http://www.salomon.in.net/
Off White http://www.off-white.us.org/
Fjallraven http://www.fjallraven.org.uk/
Champion http://www.championhoodie.co.uk/
Puma Canada http://www.pumacanada.ca/
Bottega Veneta Wallet http://www.bottegavenetas.us/
Jordan Outlet http://www.jordanshoesoutlet.us/
Champion Sweatshirt http://www.championhoodie.us.com/
Skechers Shoes http://www.skechersoutlet.us/
Vans Slip On http://www.vansslipon.us/


Szólj hozzá:

KÉRDEZZEN TŐLÜNK