=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

Serdülők - Szülői tekintély és autonómia
SZEKERES VERONIKA
SZEKERES VERONIKA
- 2017. 03. 08. 14:34

timthumb (39).jpg

 A kamaszkor számos változással, testi, lelki, személyiségbeli átalakulással jár. Ez az időszak meghatározó minden személy életében. Viselkedésünk is változáson megy keresztül, felismerjük, hogy különböző szituációkban különböző viselkedésmódokat kell alkalmaznunk. 

 E jellemzők, folyamatok felismerésében és elsajátításában a legfontosabb szerep a családé, a családi hatásoké. A családnak - mint elsődleges szocializációs térnek – biztosítania kell a megfelelő normákat, szabályokat, hogy alkalmazkodni tudjunk a társadalom és az élet elvárásaihoz. Ugyanakkor nagy befolyásoló ereje van a szülők tekintélyének is, mivel a család struktúrája és a családi élet egyensúlya a tekintély létezésétől és annak elfogadásától függ. A serdülőkorban ugyanakkor nagy hangsúlyt kap a függés-függetlenség kérdése is.

Hiszen a tizenéves el akar szakadni a szülőktől, autonóm személy akar lenni, önálló döntéseket szeretne meghozni. Ehhez azonban szükség van a helytálló szülői nevelésre, az önkontroll és a felelősségtudat kialakulására. A szülői tekintély és az autonómiára való igény egyensúlyának fontossága kiemelt szerepet kap a serdülők életében.

Bizonyított tény, hogy napjainkban igen nagy megpróbáltatás egy kamaszkorú gyereket nevelni. Hiszen napja nagy részét az iskolában, barátai között, ismerősök és ismeretlenek körében vagy éppen a média hálójában tölti. Így nehéz hatással lenni rá, irányítani, vagy helyes irányt mutatni neki. A tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy az otthoni környezet meghatározó befolyással van a tizenévesek gondolkodására, életszemléletére. Ahogy dr. Ross Campbell is megfogalmazza: „Minden egyéb hatással szemben az otthon szabja meg döntően, mennyire boldog, nyugodt és kiegyensúlyozott kamasz gyermekünk, milyen a kapcsolata a felnőttekkel és a társaival, mekkora az önbizalma, és hogyan viselkedik új és szokatlan helyzetekben.” Ezen felül szüksége van arra az érzelmi biztonságra, maradéktalan szeretetre és elfogadásra, amiben gyermekként is részesült, és amit csak a szüleitől kaphat meg. Hiszen ezáltal a mindennapi életben és a vízválasztó kamaszkorban is jobban, könnyebben boldogul.

A szülők és gyermekeik kapcsolatáról – normál esetben - elmondható, hogy igen mély, erős szálak fűzik őket egymáshoz. Ezt a kapcsolatot nevezhetjük lélektani eszköznek is a szocializációhoz, mely során a szülő képes gyerekét befolyásolni, vagyis tekintélyét a gyermeken gyakorolni, hogy ezzel helyes irányba terelje őt. Ezzel szemben a serdülőkorban a szülő - gyermek viszony átalakul, hiszen eddig a gyermek függött szüleitől, ők irányították, ők mondták meg, mi a jó és mi a rossz, tehát a kapcsolat egyenlőtlen volt. Ebben az életszakaszban azonban ki kell egyenlítődnie a kontaktusnak, mivel ugyanez a minta fog érvényesülni a többi felnőttel való viszonyában is. Az utóbbi időben észrevehetően tapasztalható, hogy a családok átalakulnak, a szülői szerepek megváltoznak. Ehhez szorosan kötődik az, hogy egyre inkább érzékelhető a szülők tekintélyvesztése, ami a kamaszkorban még inkább előtérbe kerül.

A mai tizenéveseket gyakran illetik olyan szavakkal, hogy „a közönyös nemzedék”. Ennek a kifejezésnek az oka egyszerű: sokan önértékelési zavarokkal küszködnek, szinte csak a rosszat látják magukban, és értéktelennek érzik magukat. Mindezek mellett vagy épp emiatt a serdülőkori közöny egyik legfélelmetesebb velejárója a tekintély elleni lázadás, ami épp a szülőket sújtja leginkább és a legnagyobb mértékben. De pontosan ezért, és persze azért, hogy ne menjen tönkre a szülő – gyerek kapcsolat, fontos, hogy megőrizzék a szülők a higgadtságukat. Egyrészt, mert akkor nem nehezítik meg a kamaszok közeledését, ha valami problémájuk van, másrészt, mert nyugodtságukkal nem hagyják csökkenteni az irántuk érzett tiszteletet, valamint nem teszik ki a gyermeket a kortársak túlzott befolyásának. Továbbá az is elengedhetetlenül fontos, hogy a szülők felismerjék: a kamaszodó gyermek nevelésében és fegyelmezésében már nem a szülői irányításnak, hanem a szülői bizalomnak kell lennie az elsődleges tényezőnek. Lényeges tényező az is, hogy a tinédzsereket az teszi kirívóvá, hogy a legtöbbször különböznek az előző generációtól. Ez a különbség a legtöbbször ellentétek formájában kerül felszínre. A fiatalabbak normái, gondolkodása és érzelemvilága sokszor teljesen ellentétes az idősebbekével, ezért számos esetben az ifjúság negatív képe lelhető fel a társadalomban. A szülők és gyermekek világa egyre inkább eltávolodik egymástól, a serdülők egyre szembetűnőbben ellenszegülnek a felnőttek értékeivel, normáival. Ez is a szülői tekintély csökkenéséhez vagy teljes eltűnéséhez vezet.

Ugyanakkor az is elmondható, hogy ez a tekintélyvesztés nem minden esetben végzetes és megfordíthatatlan folyamat. Hiszen sokszor még mindig érvényes a második világháború utáni tendencia, melyre az volt jellemző, hogy a kamaszok arra törekedtek, hogy felnőtté, szüleikhez hasonlóvá váljanak. Mostanság is tapasztalhatjuk olykor, hogy kapcsolataikban a felnőtteknek járó bánásmódot szeretnék elérni, beszédmódjukban, viselkedésükben a felnőttek, szüleik beszédmódját, viselkedését vették, veszik alapul. Persze azt se feledjük el, hogy a család mint elsődleges szocializációs környezet valamilyen szinten a szülői tekintély létén és bizonyos szintű elfogadottságán is alapul. Továbbá a gyermekek számára világossá kell válnia annak, hogy a család dolgaiért a szülők vállalják a végső felelősséget, a fontos döntéseket nekik kell meghozni.

A gyerekeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy el kell fogadniuk a szülők tekintélyét. Az autonómia minden ember életében fontos tényező, a személyiség szükséglete és fejlettségi szintjének mutatója. Normális esetben mindez önfegyelemmel és önkontrollal is társul. Az erre való törekvés belső késztetés, a külső kényszerektől való szabadulást is jelenti. Azonban ez a fajta önállóság nem a társadalmi normákkal való szembefordulás, hanem annak igénye, hogy a társadalom elvárásainak megfelelő beilleszkedést, önkontrollt elsajátítsuk. A gyermek függetlenedését is akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a környezeti elvárásokhoz jól tud alkalmazkodni. S ha ez helyesen működik, akkor értékes, fejlett, hatékony kapcsolatot tud kialakítani környezetével. Az integrált személyiség és az önállóság kapcsolata három elemre épül. Az első az autonómia és a közösség kérdése: a függetlenség csak akkor érték, ha a közösségben való aktivitás, és nem az elszigetelődés felé irányul. A vizsgálat szempontjából ez a fő összetevő.

A második az önálló döntésre való képesség, a harmadik pedig az önkontroll. Ha ez a három tényező kialakul, és az egyén gondolataira, cselekvéseire kihat, értékes, fejlett, felelősségteljes személyiségről beszélhetünk. Mindehhez hozzá kell tenni, hogy a gyermek egyaránt akar a szülőtől érzelmileg függeni, ugyanakkor a függetlenség szükséglete is megjelenik benne. A serdülőkorban pedig épp ez utóbbi válik nagy mértékűvé. A tinédzser egyre inkább önirányítóvá akar válni, önálló döntéseket akar hozni, és a szülőktől érzelmileg is el akar szakadni. De ahhoz, hogy a felsoroltak megfelelő szinten és minőségben teljesüljenek, szükség van az önkontroll és a felelősségtudat kialakítására. Mindez a szülők, a szülői nevelés feladata. 

Egy fejlődéslélektani elmélet szerint két dimenzió alkotja a gyerek önállóságra való törekvéseit. Az egyik a szeretet – gyűlölet tengelye (ez a barátságosságtól az agresszív tulajdonságokig is elvezethet), a másik, ami a vizsgálat szempontjából lényegesebb, az autonómia – kontroll tengely. A felfogás azt feltételezi, hogy a szülő engedékenysége a gyermek autonómiájával egyenes arányban van. Tehát a túl kontrolláló szülő gyermeke szorongóbb, zárkózottabb lesz. Ám ez csak a két véglet, hiszen a szülőnek nem az erőszak vagy a gyengeség közül kell választania, hanem ezeket kell elkerülnie. A nevelésben nagy szerepe van a biztonságnak, a nyíltságnak és a fegyelemnek, de ezek mértékének kiegyenlítettnek kell lennie ahhoz, hogy a gyermekben megfelelő autonóm személyiség alakuljon ki. S ha ez teljesül, és érzelmi biztonságot közvetítő légkörben teljesedik be, ezáltal hozzásegíthetjük gyermekünket a világos, reális kép kialakításához.

Láthatjuk tehát, hogy a serdülőkornak sok buktatója van, az egyik legnehezebb fordulópont mindannyiunk életében, hiszen fordulópont a gyermeki lét és a felnőtt lét között. De erre az átmeneti időszakra is szükségünk van ahhoz, hogy személyiségünk, viselkedésünk, felelősségtudatunk, autonómiánk kialakuljon, és hogy el tudjuk helyezni magunkat, hogy megtaláljuk helyünket a világban.


Forrás:
Bodonyi Edit – Busi Etelka (2006): A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. Család, gyerek, társadalom. Bölcsész Konzorcium, Budapest 
Buda Béla (1974): A felnőttkor küszöbén. Tankönyvkiadó, Budapest
Campbell, Ross dr. (1997): Nehéz évek. Harmat Kiadó, Budapest
Kónya Zoltán dr. (2001): Különlegesen egészséges családok. Szabadság, Budapest, 
Kozéki Béla dr. (1986): Önállóság, önfegyelem – autonómia. Tankönyvkiadó, Budapest

Idézet:
Campbell, Ross dr. (1997): Nehéz évek. Harmat Kiadó, Budapest, 8. o.

A blogbejegyzést SZEKERES VERONIKA pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!


Hozzászólások:

james - 2019. május 15., Szerda 22:00

Fjallraven Kanken Backpack http://www.fjallraven-kanken.us.org/
Fjallraven Bags http://www.fjallravenkanken.us.com/
Air Max 720 http://www.nikeairmax720.us/
ED Hardy Clothing http://www.edhardyclothing.us/
Fitflop Sandals http://www.fitflopsandals.us/
Suicoke http://www.suicoke.us/
Nike Air Max http://www.airmax-2019.us/
Vibram 5 Fingers http://www.vibram.us.org/
Golden Goose Superstar http://www.goldengoosesneakers.co.uk/
James Harden http://www.hardenvol3.us/
New Jordans http://www.jordanshoesoutlet.us/
Mizuno Running Shoes http://www.mizunoshoes.org/
Yeezy Boost 350 http://www.yeezy-supply.us/
Asics Canada http://www.asicscanada.ca/
Birkenstock Canada http://www.birkenstockcanadasandals.ca/
Bape http://www.bape-hoodie.us/
Pandora Bracelet http://www.pandoraus.us/
Christian Louboutin http://www.louboutinredbottomshoes.us/
Off White Shirt http://www.off-white.us.org/
Toms Womens Shoes http://www.toms-shoes.us/
Giuseppe Shoes http://www.giuseppeshoes.us/
Fila Trainers http://www.filashoes.co.uk/
Yeezy Shoes http://www.adidasyeezy.ca/
Air Max 270 http://www.airmax-270.co.uk/
Champion Hoodie Canada http://www.champion-canada.ca/
Converse Trainers http://www.converse-uk.co.uk/
Champion Hoodie http://www.championhoodie.co.uk/
Air Max 720 http://www.airmax-720.us/
Golden Goose Sneakers Sale http://www.goldengoosesneakers.ca/
Birkenstock UK http://www.birkenstockuk.org.uk/
Nike Shoes http://www.nikeuptempo.us/
Kyrie 5 Shoes http://www.kyrie5shoes.us/
Louboutin Shoes http://www.louboutintrainers.co.uk/
Hydro Flask Stickers http://www.hydroflask.us.org/
Birkenstock http://www.birkenstocksandalssale.us/
Vans http://www.vansslipon.us/
Off White Sneakers http://www.offwhites.us/
Supreme Clothing http://www.supremeshirt.us/
Pandora Rings http://www.pandorarings.us/
Goyard Canada http://www.goyardcanada.ca/
Yeezy Shoes http://www.yeezytrainers.co.uk/
Fjallraven Kanken http://www.fjallraven.us.com/
Fila Shoes http://www.filacanada.ca/
Nike Outlet http://www.nikecanadashoes.ca/
Supreme Shoes http://www.supremehoodie.co.uk/
Champion http://www.championhoodie.us.com/
Calvin Klein UK http://www.calvinklein.org.uk/
Salomon http://www.salomon-boots.us/
Fila Shoes Womens http://www.fila.in.net/
Adidas Shoes http://www.adidas-outlet.ca/
Kate Spade http://www.katespade-purses.us.com/
Pandora Earrings http://www.pandoraofficialsite.us/
Balenciaga http://www.balenciagasneakers.us/
Pandora Bracelet http://www.pandoracanadarings.ca/
Jimmy Choo Sandals http://www.jimmychooheels.us/
Air Max 270 http://www.airmax2019.us/
Yeezy Shoes http://www.yeezy-boost.co.uk/
Asics Gel http://www.asicsrunningshoes.us/
Birkenstock Shoes http://www.birkenstock-sandals.co.uk/
Nike Outlet http://www.nikeairmaxca.ca/
Pandora Bracelet http://www.pandorajewelrystore.us/
Coach Outlet http://www.coachbags.us/
Ferragamo Shoes http://www.ferragamo.in.net/
Christian Louboutin http://www.christianlouboutinredbottoms.us/
Red Bottoms http://www.louboutinredbottoms.us/
Balenciaga Trainers http://www.balenciagatrainers.co.uk/
Pandora Rings http://www.pandoracanadas.ca/
Adidas NMD http://www.adidasboost.us/
Nike Shox Women http://www.nikeshoxwomen.us/
Fjallraven Bags http://www.fjallraven.us.org/
Birkenstock Sandals http://www.birkenstockoutlet.us/
Adidas Yeezy http://www.yeezyboost350v2.us.com/
Coach Purses http://www.coachbagsoutlet.us/
Longchamp http://www.longchampbags-outlet.us/
Fjallraven Bags http://www.fjallraven.in.net/
Longchamp Canada http://www.longchamp-canada.ca/
Converse High Tops http://www.conversecanada.ca/
Kyrie 4 http://www.kyrie5-shoes.us/
Ferragamo Belt http://www.ferragamocanada.ca/
KD Shoes http://www.kd-11.us.org/
Michael Kors Wallet http://www.michaelkorspurse.us/
Birkenstock http://www.birkenstock-canada.ca/
Vans Slip On http://www.vansoldskool.org.uk/
Karen Millen Dresses http://www.karenmillendresses.co.uk/
Longchamp Backpack http://www.longchampbackpack.us/
Fitflop Sale http://www.fitflop.org.uk/
KD Shoes http://www.kd11.ca/
Red Bottom Shoes http://www.christianlouboutin-shoes.us/
Fred Perry http://www.fredperry.us.org/
Balenciaga http://www.balenciaga-sneakers.us.org/
Converse http://www.converses.us/
Red Bottoms http://www.redbottomsshoes.us/
Bape Canada http://www.bapecanada.ca/
Ralph Lauren Outlet http://www.ralphlauren-polo.us/
Supreme Shirt http://www.supremes.us.org/
Champion Sweatshirt http://www.championsweatshirt.us.com/
Air Jordan 11 http://www.jordanshoes.ca/
Fitflop Shoes http://www.fitflopshoes.us/
Adidas Superstar http://www.adidascanadashoes.ca/
Salomon Boots http://www.salomons.us/
Bottega Veneta Wallet http://www.bottegavenetas.us/
Jordan Retro http://www.jordan-11.us/
Pandora Jewelry Official Site http://www.pandora.in.net/
MCM Handbags http://www.mcmbags.us/
Coach http://www.coachbags.ca/
Red Bottom Shoes http://www.redbottomlouboutinshoes.us/
Vans Shoes http://www.vanscanada.ca/
Giuseppe Zanotti Sale http://www.giuseppeshoes.us.org/
Karen Millen Dresses http://www.karen-millen.co.uk/
Balenciaga http://www.balenciagashoes.ca/
Cartier Love Ring http://www.cartier.us.org/
Ecco Golf Shoes http://www.eccoshoessandals.us/
Swarovski Bracelet http://www.swarovskijewelry.us/
Salomon http://www.salomon.in.net/
Birkenstock Shoes http://www.birkenstock-sale.us/
Pandora Jewelry http://www.pandoras.us/
Supreme Shirt http://www.supreme-canada.ca/
New Balance http://www.newbalanceshoes.us/
Zanotti http://www.giuseppezanotti.org.uk/
Fjallraven Backpack http://www.fjallraven.org.uk/
Kate Spade Handbags http://www.katespadecanada.ca/
Lebron Shoes http://www.lebron16.ca/
Curry 5 Shoes http://www.curry5.ca/
Bvlgari Jewelry http://www.bvlgaris.us/
Off White Canada http://www.offwhitecanada.ca/
Goyard Bags http://www.goyard-bags.us/
Skechers Boots http://www.skechersoutlet.us/
Supreme Shirt http://www.supremeclothings.us.com/
Mont Blanc Fountain Pen http://www.mont-blancpens.us/
Bape Shirt http://www.bapehoodie.co.uk/
Nike Lebron http://www.lebron-16.us.org/
Five Finger Shoes http://www.vibram-fivefingers.us/
Asics Kayano http://www.asicsoutlet.us/
Fjallraven Backpack http://www.fjallraven-canada.ca/
Vans Slip On http://www.vansshoesoutlet.us/
Karen Millen Clothing http://www.karen-millen.us/
Kate Spade Canada http://www.katespadebags.ca/
Golden Goose Sneakers Sale http://www.goldengoose-shoes.us/
Pandora Canada http://www.pandoracanada.ca/
Adidas Originals Ultra Boost http://www.adidasultraboost.us.com/
Michael Kors Handbags http://www.michaelkors-bags.us/
Clarks Sandals http://www.clarksshoes.org.uk/
A Bathing Ape http://www.bapeshirt.us/
Nike Air Max 270 http://www.nikeairmaxoutlet.us/
Polo Ralph Lauren http://www.ralph-laurencanada.ca/
Puma Shoes http://www.pumacanada.ca/
Currys http://www.curry5shoes.us.org/
Ralph Lauren Outlet http://www.polo-ralphlauren.ca/
Ralph Lauren USA http://www.ralphlaurenusa.us/
Nike Air Max 97 http://www.nikeairmax-uk.co.uk/
Christian Louboutin http://www.redbottoms.us.com/
Burberry UK http://www.burberrybagsuk.co.uk/
Adidas UK http://www.adidas-trainersuk.org.uk/
Coach Outlet http://www.coachbags.co.uk/
Jordan Shoes http://www.jordan11.org.uk/
NMD http://www.adidasnmdwomens.us/
Coach Bags http://www.coach-bags.us/
Golden Goose Sneakers http://www.goldengooses.us.org/
North Face Jacket http://www.northfacejacket.us.org/
Jimmy Choo Outlet http://www.jimmy-chooshoes.us/
Hydro Flask Sale http://www.hydro-flask.us/
Bape http://www.bape.org.uk/
Balenciaga Shoes http://www.balenciagas.us/
Skechers outlet http://www.skechersshoes-outlet.us/
Mulberry Bayswater http://www.mulberryhandbags.us/


Szólj hozzá:

KÉRDEZZEN TŐLÜNK