=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

Blogbejegyzések

Amikor langyos az ágy - hypoaktív szexuális vágy zavar 10 leggyakoribb állapota 2.
2017. március 8., Szerda 14:14

Meztelen.jpg

6. Tragédiák, nagy veszteségek idején az ember gyakran magába zárkózik, elfojtja az érzelmeit. Ilyen időszakokban az érzelmi alapon működő szexualitás háttérbe szorulhat.
Az ilyen jellegű érzelmi terheléseket a nők és a férfiak eltérően dolgozzák fel, de még a két nemen belül is nagy lehet a szórás az egyéni reakciókat illetően. Van, aki vigasztalódni szeretne, vagy elnyomni az ébredő negatív érzelmeket, esetleg kompenzálni a veszteséget, azáltal, hogy fejest ugrik a túlzott szexbe.


Amikor a rituálé a parancsnok: a kényszerbetegség
2017. március 8., Szerda 14:13

timthumb (25).jpg

 Biztos bezártam az ajtót? Nem hagytam bedugva a vasalót? Lekapcsoltam a tűzhelyet? – mindannyiunknak ismerősek lehetnek ilyen, és hasonló kérdések. Otthonról elindulva sokan módszeresen végiggondolják a biztonsági intézkedéseket, akár vissza is fordulnak ellenőrizni az ajtózárat. Ez önmagában semmi problémát nem jelent. Ha azonban már nagyon gyakorivá válik, és a folytonos ellenőrzés, a sok rituálé képes hátráltatni a mindennapokat, kényszeres rögeszmés betegségről van szó.  


A reklámok hatásai - avagy a hatáskeltő elemek sikerének titka
2017. március 8., Szerda 14:12

timthumb (24).jpg

 Sokak számára ismeretes, hogy a média kereskedelmi hirdetései arra hivatottak, hogy a hallgatóságot, a nézőket vásárlásra motiválják. Erre a célra rengeteg eszköz áll a készítők rendelkezésére, és ezt ki is használják. A reklámok egyrészről a közjó érdekeit szolgálják, véleményünket, életstílusunkat és attitűdünket befolyásolják, másrészről a megbízók számára sok hasznot nyújtanak. Az időfogság miatt csak néhány perc áll rendelkezésükre az alkotóknak, hogy a kereskedelmi és egyéb termékeket impulzívan, figyelemfelkeltően és maradandóan mutassák be. Ennek elérése érdekében kognitív (megismerő, a megismerésre vonatkozó) és szociális folyamatokra kell hatniuk.


A társadalomba való beilleszkedés zavarai
2017. március 8., Szerda 14:12

cigi.jpg

A társadalmak kialakulásával az emberekkel szemben kialakultak bizonyos elvárások (együttműködési készség, szabályok betartása, egymás életterének tiszteletben tartása stb.), amelyek lehetővé tették, hogy a választott/kiharcolt társadalmi rend fennmaradjon. Természetesen a különböző társadalmi rendekben (demokrácia, önkényuralom, királyság stb.) más és más elvárások vannak az állampolgárokkal szemben, adott esetben más és más eszközzel kényszeríthetőek a szabályok betartására, ha egyébként nem lenne bennük erre készség.


Vissza a gyökerekhez? - Őseink gyógymódjai és napjaink betegség-gyárosai II. rész
2017. március 8., Szerda 14:11

sztetoszk.jpg

 Cikkünk első felében a magyar népi gyógyító hagyományokról és betegségfelfogásról esett szó. Láthattuk, hogy a testi elváltozásokhoz, problémákhoz való viszonyulásunk nem csak a pszichológiai, hanem gazdasági-társadalmi hatásoktól sem mentes. Napjainkban a társadalom, sőt a média is igen erőteljes befolyást gyakorol arra, hogy hogyan viselkedünk, ha megbetegszünk: manapság a legtöbben már nem a gyógynövényekben és a gyógyító specialistákban bíznak, hanem az orvosokban és a különféle pirulákban.


A pszichopata
2017. március 8., Szerda 14:10

sötét vörös.jpg

Számtalan műalkotás – filmek, könyvek – szólnak erről a pszichés zavarról, nem véletlenül. Ez a lelki torzulás nagyon sokféle formában jelentkezhet, és az erősségét tekintve is változatos lehet. A filmekben megörökített szenvtelen sorozatgyilkos vagy a gátlástalan maffiózó, a törtető üzletember csak a szélsőségeit mutatja be ennek az állapotnak, ugyanakkor egy nagyon fontos vonására felhívja a figyelmet: sokan élnek közöttünk pszichopatologikus személyiségek, az is előfordulhat, hogy kapcsolatba kerülünk velük. Mivel alapvetően az érintett személy önálló életvitelét, ez a betegség nem akadályozza meg, a legtöbbször nem ő maga fordul orvoshoz vagy kezdeményezi a gyógykezelést.


Hit, spiritualitás, pszichológia
2017. március 8., Szerda 14:10

timthumb (23).jpg

 A vallás és a hit is két olyan kivételesen emberi jelenség, amit a pszichológia már évtizedek óta vizsgál. Ugyanakkor sok esetben olyan eseményekkel, történésekkel találkozunk, amelyekre nincs pszichológiai magyarázat. A populációnk 1/3-a számolt be vallásos élményekről, ill. nem egy olyan meggyőződés létezik, amelynek semmiféle racionális alapja nincs. Jobban meg kell tehát ismernünk, és meg kell értenünk ezeket a jelenségeket.


A kötődés és a család szerepe a gyermek életében I. rész
2017. március 8., Szerda 14:09

timthumb (22).jpg

 Napjainkban, az élettársi viszony kontra házasság korában egyre nagyobb hangsúlyt kap az a kérdés, hogy mikortól család a család. Ha két ember szereti egymást, és elköteleződik a másik iránt, de nem feltétlen kell, hogy házasságra lépjen? 


Zárkózott, aszociális vagy szociofób?
2017. március 8., Szerda 14:09

vihar.jpg

Társadalmunkban az értékek degradációja zajlik, a média mindent és mindenkit lerángat a sárba. Dől ránk a szemét, felszínes és értéktelen értékek piedesztálra kerülnek, míg állítólag a komolyabb dolgok senkit sem érdekelnek. Természetes, hogy ilyen körülmények között sokan „kivonulnak a társadalomból”, lemondják a TV-előfizetést, nem járnak társaságba, saját otthonuk falai vagy egészen szűk társaság keretei között építik újjá saját világukat, óvják értékrendjüket.


A tökéletes élmény bármikor elérhető!
2017. március 8., Szerda 14:08

timthumb (21).jpg

 A cikk elolvasása előtt pihenésképpen dőljön hátra, helyezkedjen el kényelmesen! Idézzen fel emlékei között egy olyan élményt, amikor felhőtlenül jól érezte magát! Amikor nem gondolt semmi külső tényezőre, csak belemerült valamilyen cselekvésbe! A képekhez kapcsolódhatnak illatok, ízek, hangok, érzések is. Mindent jól figyeljen meg, újra át is élheti az eseményt! 


Problémák a kamaszkorban - és a szülővel ki törődik?
2017. március 8., Szerda 14:07

cipő.jpg

Tagadhatatlan, hogy a kamaszkorba ért gyermek dolga nem könnyű. Többnyire azért elviselhetetlen, mert ő saját maga számára is az. Könyvtárnyi könyv szól a kamasz gyerekek lelki terheiről, feladatairól, változásairól, és a kamasz gyermeket nevelő szülőknek szóló tanácsokról. De a szülő lelkivilágával ki törődik ebben az időszakban?


A hét fő bűn a 21. században, II. rész
2017. március 8., Szerda 14:07

timthumb (20).jpg

 Az előző részben hét „új” bűnt mutattunk be. Most pedig következzenek azok a dolgok, amelyek a segítségünkre lehetnek. Érdekességek ezek, kutatási eredmények, amelyek sokszor meglepőek. 


A kamasz feladatai a fejlődés útján
2017. március 8., Szerda 14:05

timthumb.php.jpg

A serdülőkort gyakran hívják „terhelt” időszaknak, aminek több szempontból is megvan a létjogosultsága. Érzelmileg, szellemileg és testileg is óriási terhek alatt nyög a kamasz, hiszen gyakorlatilag újjá kell születnie. A teste hatalmas átalakuláson megy át, tombolnak a hormonjai, ébred a szexualitása és a pszichoszociális fejlődésében is fordulóponthoz érkezik.


Pszichológia: félünk tőle, de vonzó is Interjú Tari Annamáriával
2017. március 8., Szerda 14:04

timthumb (18).jpg

 Az internetes fórumokat böngészve többféle vélemény olvasható a pszichológiáról. Közgazdászok, jogászok vágyakozva írnak erről a területről, sokan szeretnék megismerni. Jellemző kijelentés, hogy „Emberekkel szeretnék foglalkozni, ezért érdekel a pszichológia.” Egy másik táborban inkább a félelem és a pszichológiától való tartózkodás jellemző. 


Akkor és most - mit hordozunk magunkban a múltból?
2017. március 8., Szerda 14:03

timthumb (17).jpg

 Kezdetben volt a NŐ és a FÉRFI. Az egyikből született a másik. Együtt éltek, boldogan, békés környezet vette őket körül. Nem volt jó és rossz, nem volt alá- és fölérendeltség, nem volt múlt, megcsalás, megaláztatás, önzőség, manipulálás. Csak a jelen, a jólét, az egyenlőség, a bűntelenség, számíthattak egymásra. Aztán a nő egy végzetes bűnt követett el: nem tudott ellenállni a csábításnak, a mindent tudás csábításának. Kiűzettek a Paradicsomból. Megtapasztalták a különbözőséget, a rosszat, a haragot, a bűnösség mardosó érzését. Életük megváltozott, a gondtalanságból mindennapi küzdés lett. De hittek. Hittek Istenben és a megbocsátásban, hittek a másikban, egymásban, önmagukban. És együtt maradtak, a bajban is boldogságban, egymásra támaszkodva.


A pszichiátriai ellátás története, ahogy kevesen ismerik 3.
2017. március 8., Szerda 14:03

Ősz.jpg

A terápiás pszichiátria fejlődésének első lépései

A XIX. század első felében már létrejöttek olyan pszichiátriai intézmények, amelyek célja nem a társadalomtól való elkülönítés, hanem a betegek ápolása és gyógyítása volt, azaz már megjelent a „gyógyulás” lehetősége az egészségügyi szakma szeme előtt ezen a téren. Elhagyták a kemény bánásmódot, sőt kifejezetten gyengéd és szeretetteljes ápolási módszert vezettek be, amelyből hiányzott a testi fenyítés.


Amikor a lélek fáj, de a test beszél - pszichoszomatikus megbetegedések
2017. március 8., Szerda 14:02

timthumb (16).jpg

 Biztosan valamennyien voltunk már olyan helyzetben, amikor legszívesebben ordítottunk volna, de inkább visszafojtottuk indulatainkat vagy csak hagytuk magunkat sodródni az eseményekkel. Főnökünk folyamatosan kiabál velünk a munkahelyen, anyagi problémáinkat látszólag semmi sem fogja már megoldani, szüleink állandóan beleszólnak abba, hogy hogyan is kellene vezetni az életünket… 


A testedzéssel kapcsolatos kényszerbetegségek – exorexia
2017. március 8., Szerda 14:01

3.jpg

Exorexia néven a túlzásba vitt sportot vagy testmozgást emlegetjük. Ehhez az állapothoz két, napjainkban divatos elgondolás együttes hatása vezethet el: az egyik, hogy csak az él egészségesen, aki mozog, a másik pedig, hogy csak az vonzó, aki karcsú és izmos. Mindkettőnek van részigazsága, de mindkettőnek csak addig van értelme, amíg nem válik öncélúvá.


Ranschburg Jenő Emlékére
2017. március 8., Szerda 14:01

timthumb (15).jpg

 Megdöbbenéssel fogadtuk, hogy csütörtökön, 76 esztendős korában távozott közülünk a neves pszichológus Ranschburg Jenő.

«« első « előző következő » utolsó »»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

KÉRDEZZEN TŐLÜNK