=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

Etnikailag vegyes házasságok gyermekeinek nyelvhasználata
KOCSIS IVETT DALMA
KOCSIS IVETT DALMA
- 2017. 03. 08. 15:54

föld.jpg

 Jelenkorban már nyelvtudás nélkül szinte lehetetlen boldogulni.  Már minden diploma középfokú nyelvvizsgához kötött és minden második munkahely megköveteli a legalább egy idegen nyelven való kommunikációt. Azt gondolom, hogy nem sok mindenkinek mondok újat azzal, ha kijelentem, hogy a nyelvtudás kincs, viszont nagyon sok pénzt, munkát és kitartást igényel. 

 Mi a helyzet azokkal a gyermekekkel, akik kétnyelvű családban születnek? Náluk hogy alakul a nyelvtanulás?

Karmacsi Zoltán tanulmányában olvashatunk ezzel kapcsolatban érdekességeket. A szerző két kárpátaljai városban tanulmányozott kilenc etnikailag vegyes családot. A szerző arra kereste a választ, hogy a mindennapi nyelvhasználat során hogyan használják a két nyelvet a gyerekek, miként választják meg, hogy mikor melyiket használják? Egy kétnyelvű családba beleszülető gyermeknek a beszédében gyakran előfordulnak úgynevezett kódváltások, ami azt jelenti, hogy egy beszélgetésen belül két nyelv között oda-vissza váltanak. 

Mi befolyásolja a kódváltást?

Először is, a személy- és nyelvismeret. Annak következtében, hogy a szülők két különböző nyelven beszélnek a gyermekhez, a gyermek kódot vált attól függően, hogy kihez beszél. Ez az eset akkor fordul elő, ha a szülők következetesen használják a saját anyanyelvüket, tehát például az anya mindig magyarul szól gyermekéhez, az apa pedig mindig ukránul. Ebből alakulhat ki egy olyan édesen furcsa párbeszéd, amikor egy társalgásban a gyermek attól függően váltogatja mondandója nyelvét, hogy éppen kihez szól. Ezen felül az is befolyásoló tényező lesz a gyermek nyelvhasználatában, hogy a szülők egymáshoz milyen nyelven szólnak. 
 
Ezen felül sokszor az is döntő fontosságú, hogy a gyermek milyen szinten beszéli az egyes nyelveket. Az egyik nyelv ugyanis dominánssá válhat. Ez olykor a szülők kommunikációjától független. Kódváltást befolyásoló tényező lehet egyszerűen az is, hogy a gyermekkel párbeszédben álló idegen milyen nyelven szólal meg. Ez egy igazán irigylésre méltó dolog: a gyermek attól függően válogat a többnyelvű szókészletéből, hogy milyen nyelven tesznek fel neki egy kérdést. Ezért a tudásért millióknak kell lapulnia a bankszámláján annak, aki egynyelvű családban születik.
 
Ugyanilyen kódváltást meghatározó tényező lehet maga a téma is. A gyermeknek könnyebb ugyanazon a nyelven továbbadnia az eseményeket, amelyiken át is élte. Különösen igaz ez akkor, amikor erős érzelmi hatás is társul a történtekhez. Ilyen lehet például egy számítógépes játékról való beszéd. 
 
További nyelvválasztást befolyásoló tényezők: a környezet és a család. Ezzel kapcsolatban Munkácson és Beregszászon is körülbelül hasonló eredmények születtek. Azokban a családokban, ahol mindkét szülő főleg a saját anyanyelvén szól a gyermekhez, de egymás között a többségi (vagyis az ukrán) nyelvet használják, gyakrabb lesz a nyelvek közötti munkamegosztás, kódváltás a gyereknél, mint ha csak az egyik szülő beszéli anyanyelvi szinten a kisebbségi nyelvet (a magyart). A kutatási területnek van még egy pikantériája. Történetesen az, hogy a vizsgált városokban figyelembe kell venni a kisebbség- többség viszonyát is. Ez azért fontos, mert a kisebbségi nyelv otthoni gyakori használata mellett, a gyermek rá van kényszerítve a többségi nyelv elsajátítására és használatára is. Tehát Karmacsi Zoltán kvalitatív kutatása azt mutatja, hogy az említett két településen a környezet, a családtól és egyéb más tényezőktől függetlenül elősegíti a kétnyelvűvé válást. 
 
Érdekes látni azt, hogy milyen nyelvi alakzatokat formálhat egy családon belül is a kisebbségi lét. Továbbá azt gondolom, hogy érdekes ebből a szempontból is megismerni a kárpátaljai magyarok helyzetét, mert a nehézségek mellett a nyelvi tudásukat az itt felnövő gyermekek a jövőben kiválóan tudják majd kamatoztatni.
 
A felhasznált irodalom megtalálható ezen a linken:

 

A blogbejegyzést KOCSIS IVETT DALMA pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!

 

KÉRDEZZEN TŐLÜNK