=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

Motiváció - Mitől is függ?
KÓCZÁN BALÁZS
KÓCZÁN BALÁZS
- 2017. 03. 08. 16:08

anéni.jpg

 Nap, mint nap szembesülünk azzal a ténnyel, hogy olyan dolgokat is meg kell tennünk az életben, amelyhez semmi kedvünk, ráadásul nem is érdekel minket, egyszerűen „nem motiválnak”. De mitől függ, hogy mi iránt tudunk lelkesedni? 

 A pszichológia egyik alapvető kutatási témája a viselkedés feltárása, különös tekintettel arra, hogy milyen késztetésekből fakad, valamint milyen erők állnak a hátterében. A fő kérdés az, hogy miért tudunk bizonyos cselekvésekre hatalmas energiákat mozgósítani, míg másokra egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen tudjuk rászánni magunkat. A választ a motiváció szintjének különbsége adhatja.

 
A motiváció szavunk a latin eredetű „movere” igéből ered, amelynek jelentése „mozogni, mozgatni”. Két általánosabb meghatározását szokták alapul venni; az egyik Dr. Barkóczy Ilonáé, aki szerint motivációnak számít „minden belső, cselekvésre ösztönző tényező”, míg a másik megfogalmazás Donald O. Hebb nevéhez fűződik, aki szerint a motiváció az élőlénynek a tevékenység végzésére irányuló tendenciája, amely erőssége szerint a mély alvásban mutatott alacsony és az éber, illetve izgalmi állapotra jellemző magas szintek között változik.
 
A motivációnak két fő típusát különítjük el a pszichológiában. Az egyik a közvetlen, tárgyra irányuló, belső indíték (primer, intrinsic motiváció), amely érdeklődésben, kíváncsiságban, a probléma által okozott feszültségben nyilvánul meg. A másik a külső (szekunder, extrinsic) motiváció, amely a feladattól, a tevékenység tárgyától rendszerint független indíték. Ilyen a jutalom, a dicséret, az érdek, a versengésben létrejövő önérvényesítés, de a büntetéstől való félelem is. A motiváció működésének mechanizmusaira a motivációelméletek keresik a magyarázatot. A pszichológiában két kiemelkedő felfogást tartanak számon: a drive-redukciós, illetve az arousalszint elmélet.
 
Az 1940-es és ’50-es évek egyik elterjedt nézete az alapvető motívumok működésére vonatkozóan a drive-redukciós elmélet volt. A drive (angol szó, jelentése: űzni, hajtani ill. hajtóerő) a pszichológiában a szükséglet megfelelője, tehát valójában a szükséglet nyomán kialakuló belső késztetés, a viselkedés hajtóereje. Alapvető feladata a szervezet általános energetizálása, nem pedig annak irányítása, vagyis nem mutatja meg, hogy a szervezet mit csináljon az adott szükséglet kielégítése érdekében, csak az ehhez szükséges hajtóerőt adja. Az emberi szükségleteket Abraham Maslow 7 lépcsős (egyes forrásokban csak 5 lépcsős) piramismodellje nyomán csoportosíthatjuk; az amerikai pszichológus a legalapvetőbb szükségletekkel kezdve megkülönböztet fiziológiai szükségletet (pl. éhség), biztonsági szükségleteket, a szeretet szükségletét, a megbecsülés szükségletét, kognitív szükségleteket, esztétikai szükségleteket, ill. önmegvalósítási szükségleteket.
 
Az elmélet megalkotói szerint a motívumok arra irányulnak, hogy redukálják a személy által feszültségként átélt pszichikus állapotot, és a feszültség vagy a drive csökkenése örömet okoz. Vannak motívumok, amelyek működése valóban megmagyarázható a drive-redukció elmélettel (ilyen pl. az éhség), azonban más motívumok működésére nem képes kielégítő magyarázatot adni (ilyenek pl. a szexuális és kíváncsiságmotívumok). 

A másik elterjedt nézet az arousalszint elmélet, amely abból indul ki, hogy minden ember az optimális arousalszint elérésére törekszik. Az arousal a szervezet általános izgalmi és éberségi állapotát jelenti, az optimális szint pedig természetesen egyéntől függő, így mindenkinél más és más. Az alapvető fiziológiai szükségletből fakadó motívumok (pl. éhség, szomjúság stb.) az optimális szint fölé emelik az arousalszintet, így olyan viselkedést eredményeznek, amely lecsökkenti ezt a megemelkedett arousalszintet. Napjainkban ez az elmélet az elfogadottabb, mivel ez tulajdonképpen minden motívum működésére választ ad.
 
Rendkívül fontos, hogy tisztában legyünk motivációinkkal, mivel hiányuk nagyon meg tudja nehezítheti életünket. Az emberek többsége szerint a pénz a legfőbb motiváló tényező. Téged mi hajt?

 

A blogbejegyzést KÓCZÁN BALÁZS pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!

 

KÉRDEZZEN TŐLÜNK