=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

Személyiségtípusok
KOCSIS IVETT DALMA
KOCSIS IVETT DALMA
- 2017. 03. 08. 16:12

kockafej.jpg

 A személyiségtípusok világa egy igen izgalmas terület. Sokszor mi magunk is rácsodálkozunk rejtett tulajdonságainkra és arra, amilyennek mások látnak minket. Néha döbbenten tapasztaljuk azt, hogy egy másik ember mennyire különbözik tőlünk, mennyivel másképpen gondolkozik az életről, mennyire más dolgokat észlel a külvilágból. Az élet tulajdonképpen egy csodálatosan megszerkesztett színdarab, ahol különféle karakterek keresztezik egymás útjait. 

 A személyiségtípusok kérdésével a pszichológia egyik ága, a típustan (tipológia) foglalkozik. Az első ilyen tipológiai rendszer Hippokratésztől származik, aki az i.e. negyedik században négy személyiségtípust különített el vérmérséklet (görög szóval: temperamentum) alapján. Az elmélet szerint a test négyféle folyadékot, nedvet tartalmaz: vért (sanguis), sárga epét (cholos), fekete epét (melancholos) és nyálat (phlegma). Úgy vélte, hogy az emberek vérmérsékletét az határozza meg, hogy a négyféle testnedv közül melyik a domináns. A négy típus tehát: a szangvinikus, a melankolikus, a kolerikus és a flegmatikus. 

 
Természetesen mára ez a „fiziológiai” magyarázat már elavultnak számít. A négy személyiségtípus azonban fennmaradt és nagy hatást gyakorolt a későbbi tipológiai rendszerek kialakulására is. Lássuk csak közelebbről: kiket is rejtenek ezek a csoportok?
 
Szangvinikus

Ennél a típusnál az érzelmek uralkodnak, amelyek gyorsan lángra lobbannak, de nem tartósak. A szangvinikus személy minden apróságnak örülni tud, mindenért szinte rajongva tud lelkesedni. Nem töpreng a megtörtént eseményeken, hanem egyszerűen csak átadja magát a pillanat örömének és teljes szívvel megéli azt. 
 
Melankolikus

A melankolikus ember természetében az érzelem és az intellektus uralkodik. Az ő érzelmei lassan keletkeznek, de erősek. A szangvinikussal ellentétben, ő mindent alaposan kielemez. Élményeit folyton összehasonlítja egy általa elképzelt tökéletes világgal, ezért sokszor csalódik. A melankolikus munkamorálja is ellentétes a szangvinikuséval. Csak olyan munkába fog bele, ami őt igazán érdekli, azt viszont lelkiismeretesen végzi és a tökéletességig fejleszti. Nem véletlen, hogy a legtöbb művészt ők adják a világnak.
 
Kolerikus

A kolerikus személyiség forró, gyors és aktív. Természetében az akarat az uralkodó elem. Rendkívül gyakorlatias személyiség. Érzelmei erősek és tartósak. Egy szilárd jellem, aki erős akaraterővel rendelkezik, így döntéseket is könnyen hoz. Míg a szangvinikus tevékenysége tervszerűtlen és ösztönös, addig a kolerikusé céltudatos és sikeres. Őt az akadályok nem hátráltatják, sőt inkább növelik elszántságát, mert imádja próbára tenni képességeit. 
 
Flegmatikus:

A flegmatikus nyugodt és kiegyensúlyozott. Ő nem függ a környezet hatásaitól, inkább hűvös szemlélője annak. Gyengéd és finom lelkű. Társasági lény, kellemes természete van, de mégsem beszél sokat. Őt nem zavarják a mindenkiben ott rejlő tökéletlenségek, hanem inkább elfogadja őket. Emiatt jó konfliktuskezelő és jó vezető. 
 
Mi sem bizonyítja jobban az ókori tudós felismerésének nagyszerűségét, mint hogy a modern személyiségvizsgálatok is felhasználták azt. A modern tipológiai vizsgálatok egyik neves alakja, Hans Jürgen Eysenck modellje például az ókori személyiségmagyarázatokra és az ő idejében modernnek számító elképzelésekre egyaránt épít. Két dimenzió alapján különítette el az embereket. Ezek az introverzió-extraverzió és az érzelmi labilitás-stabilitás (neuroticizmus) voltak. Az általa meghatározott két fő személyiségdimenzió illeszkedik a Hippokratész-féle típustanhoz. Az érzelmileg labilis és introvertált a melankolikus, az érzelmileg labilis és extravertált a kolerikus, az érzelmileg stabil és introvertált a flegmatikus, az érzelmileg stabil és extravertált a szangvinikus.
 
Hasznosnak tartom a különböző vérmérsékletű személyiségtípusok megismerését, mert így könnyebben el tudjuk fogadni társaink különbözőségeit. De vigyázat! Ez nem azt jelenti, hogy bárkit is beskatulyázhatnánk ebbe a négy kategóriába! Ezek a típusok természetesen senkire sem érvényesek 100%-ig. Mindenkiben többféle típus keveredik. Továbbá nem szabad azt hinnünk, hogy nem változtathatunk saját személyiségünkön. A fentiekben felsorolt tulajdonságokon lehet változtatni egy kis odafigyeléssel, önfegyelemmel, önvizsgálattal. 
 
Ahogyan Ole Hallesby fogalmaz: „Olyan ez, mint a forrásvíz, amely színét és ásványi tartalmát a föld mély rétegeiből hozza magával. Ugyanabból a forrásból mindig azonos összetételű víz folyik. Rajtunk múlik, hogy hasznosítjuk-e vagy sem, mire használjuk, és hogy elégedettek vagyunk-e vele, vagy valamiképpen változtatni akarunk rajta.”
 
Ne feledjük, ez a sokszínűség fűszerezi meg életünk színdarabját, még ha olykor nehéz is elfogadni. 

 
 
Felhasznált irodalmak:
Ole Hallesby (2007): Személyiségtípusok. Budapest: Harmat Kiadó
Florence Littauer (1995): Személyiségünk rejtett tartalékai. Budapest: Network TwentyOne
Internetes forrás:
www.szepi.hu utolsó letöltés: 2013.05.25.23:43
Mayer Krisztina: A különböző kockázatkereső magatartás hátterének személyiséglélektani vizsgálata, ami itt érhető el utolsó letöltés: 2013.05.25.23:43
Mirnics Zsuzsanna: A személyiség építőkövei Típus-, vonás- és biológiai elméletek, ami itt érhető el utolsó letöltés: 2013.05.25.23:58

 

A blogbejegyzést KOCSIS IVETT DALMA pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!

 

KÉRDEZZEN TŐLÜNK