=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

Ajánlott szakemberek

Életciklusok - Családterápia
KISS-NEMES VERONIKA, ROSSU RENÁTA
KISS-NEMES VERONIKA, ROSSU RENÁTA
- 2017. 03. 10. 16:58

Életciklusok.jpg

 Ahogyan egyéni fejlődésünket ciklusokra tudjuk bontani (pl.: gyermekkor, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor, stb.), családi életünket is életciklusokba sorolhatjuk. Ezek a szakaszok a következők:

 1. párrá válás

2. első gyerek születése a családba
3. család kisgyerekkel 
4. család kamaszokkal
5. üres fészek
6. idősödő pár 
 
Minden egyes életciklusnak megvannak a maga feladatai. Ha ezeket sikeresen megoldja a család, gazdagodva, fejlődve lép át a következő szakaszba. A családok elakadhatnak az adott életciklus feladatainak megoldásában, vagy a két életciklus közötti átmeneti időszak nehézségeiben.
 
Az első életciklus, a párrá válás, feladatai: leválás a szülőkről, önálló identitás megteremtése, párválasztás (intimitásra és elköteleződésre való képesség), közös értékrend és normarendszer, valamint a szülőkkel való felnőtt kapcsolat kialakítása. Alapkötődésünket, mely a szüleinkhez köt minket, ezen szakasz során áthelyezzük a partnerünkre. Párrá válás során rengeteg dolog tekintetében egyességre kell jutnia a két félnek. Az egyezkedés során ideális esetben mindkét fél enged valamit saját elképzeléseiből. A közös élet kialakítása során találkozik két családi rendszer hiedelemrendszere, szokásai, melyek összecsiszolása időt és türelmet igényel. A házasság melletti döntés esetén is előkerülnek a származási család elvárásai. A kapcsolat hivatalossá tétele kapcsán összeütközésekre adhat terepet, ha más szinten áll a két fél elköteleződésre való képessége. Ha megvalósul a lakodalom, az újdonsült házaspárnak szabályoznia kell a származási családjukkal való viszonyukat, ami gyakori konfliktusok forrása lehet, sérelmekre adhat okot az idősödő szülőkben, és az ifjú párban egyaránt.
 
Második szakasz a szülővé válás periódusa, amikor döntő változás következik be a pár életében, kettőből hárman lesznek. Maga a döntés meghozatala is lehet feszültségforrás, ha a pár egyik tagja már szeretne gyereket, míg a másik még nem érzi elérkezettnek az időt erre. Ha végül megegyeznek, akkor számolniuk kell azzal, hogy az első gyermek érkezése növeli a távolságot a pár tagjai között. Ezen életciklus feladata a család új tagjának fogadása, a párkapcsolat és a szexualitás regenerálódása. Az újonnan megjelenő szülőszerep mellett a párnak fontos megőriznie férfi és női szerepeit is. A szerepek újraosztása, a gyerek körüli teendők, a pár tagjaiban megfogalmazódó változó igények mind próbára teszik a kapcsolatot, megbillentik az addigi egyensúlyt és a mindennapok újragondolását kívánják. 
 
A saját szülőkkel történő azonosulás félelmeket hozhat, megkérdőjelezik az ifjú szülők saját kompetenciájukat. 

A harmadik szakasz 
egészen az első gyerek serdülőkoráig tart. Ebben az időszakban a pár tagjai a szülő, a házaspár, a professzionális szerepek egyeztetésére törekszenek, miközben a kistestvér(ek) érkezésére készülnek. Újraosztásra várnak az anyagi, háztartási, gyermeknevelési feladatok. Bár sok szempontból könnyebb egy 2-3 éves gyerekkel, bizonyos dolgok nehezednek a mindennapokban. A rakoncátlan 2 évesek nem egyszer próbára teszik szüleik türelmét. Ha kistestvérük születik, olykor figyelemfelkeltő jelleggel visszacsúsznak egy korábbi fejlődési stádiumba (pl.: újra bepisilnek). A gyerekek viselkedéses problémái sokszor állnak összefüggésben a pár-, családproblémáival, azok megértéséhez, megoldásához az egész családnak mozdulnia kell, nem elég a 4 éves gyereket pszichológushoz vinni.
 
A negyedik életciklusban a család első gyereke serdülőkorba lép. A családnak biztosítania kell a serdülő számára a függetlenedés, identitáskeresés lehetőségét, ami időnként viharokat idéz elő a családban. A szülők szemében visszaköszön saját kamaszkoruk, több figyelmük irányul a karrierfeladataikra, párkapcsolatukra. A serdülő szexuális érésével a szülőkben feszültségek éledhetnek a nem kívánt terhességek, betegségek vagy akár saját szexualitásukkal kapcsolatban. A kommunikáció újfajta módjait kell kidolgoznia a felnőtteknek és a serdülőknek. Gyakori, hogy egyes szülők versenyezni kezdenek gyerekük vonzalmával, sportteljesítményével, irigyelni kezdik lehetőségeit, vagy szeretnék egy életre maguk mellé láncolni függetlenedni vágyó gyereküket. Ezeknek a lappangó gondolatoknak, tudattalan impulzusoknak a serdülők igen jó jelvevői...
 
Az ötödik életciklusban útjukra indulnak a fiatal felnőtt gyerekek, időnként visszatérnek szüleikhez (el- és hazaköltözések). Szüleiktől függetlenül kialakítják saját életüket. A szülő-gyerek kapcsolat felnőtt-felnőtt kapcsolattá alakul. A szülőpár kettesben marad, több időt fordíthatnak párkapcsolatuk, hobbijuk ápolására. Szembe kell nézniük idős szüleik, kortársaik elvesztésével. 
 
Az utolsó életciklus az idős pár egyik tagjának haláláig tart.Az életciklusok közötti váltás minden család életében átmeneti krízis állapotot idéz elő. Ezek a krízisek szükségszerűek, a család és a benne élő családtagok fejlődését szolgálják. Előfordul, hogy elhúzódik a krízisállapot. Családterápiáiba érkezők többségénél a zavar fenntartója az életciklusváltásban való elakadás. A régi szabályrendszer, egyensúlyi állapot felborult, de nem sikerült még új, jól működő, minden családtag számára kielégítő állapotot kialakítani. Mindennapi munkánk során sokszor találkozunk szülőkkel, akik nem gondolják, hogy az ő párkapcsolatuk, az otthoni légkör lenne a felelős gyerekeik viselkedéses, tanulási tüneteiért. 
 
Mozaikcsaládról akkor beszélünk, ha a pár egyik, vagy mindkét tagjának valamely előző kapcsolatából, házasságából már van gyereke. Ebben az esetben az újonnan kialakított családban párhuzamosan több életciklus fut, mely plusz nehézségeket jelenthet. Miközben zajlik a párrá válás folyamata (első életciklus), egyik vagy mindkét fél különböző korú gyermekei révén a második, harmadik, negyedik életciklus feladatai, azok közötti váltás nehézségei egyidőben jelentkeznek. A párhuzamosan futó életciklusfeladatok megterhelik a családi kapcsolatokat, gyakori vitákat eredményezhetnek.
 
 
Felhasznált és ajánlott irodalom: 
Asen, Eia K. (2011). Családi elemi – hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet az együttélésből. 
Animula Kiadó

 

A blogbejegyzést KISS-NEMES VERONIKA, ROSSU RENÁTA pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!

 

KÉRDEZZEN TŐLÜNK

Ajánlott szakemberek