=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

Z generáció
KÓCZÁN BALÁZS
KÓCZÁN BALÁZS
- 2017. 03. 10. 17:16

Zgeneráció.png

 Napjainkban egyre több helyen találkozhatunk a Z generáció kifejezéssel, azonban sokszor csak rész-, esetleg téves információkat hallunk róluk. Kik is ők pontosan? Mi jellemzi őket? Mik a főbb jellegzetességeik, problémáik?

 Mannheim Károly generációelmélete alapján születési éveik szerint korszakokra bonthatjuk az emberiséget; szerinte a generáció egy „olyan társadalmi csoport, amelyben az életkor ugyan nem korlátozza a csoporthoz tartozást, de kiterjed azoknak az egyéneknek az összességére, akik serdülőkorukban vagy felnőttkoruk korai szakaszában szükségszerűen konfrontálódnak egy korábban létező kultúrával és valószínűleg ennek átalakítási szándéka is megfogalmazódik bennük.” A korszakok váltásának legfőbb alapját a technikai fejődésben látta. 


A megkülönböztetést a XX. században kezdték el: az első volt a veteránok korszaka (1925 és 1945 között születettek), majd ezt követte a Baby boom időszak (1946 és 1964 közöttiek). Az X generáció az 1965 és 1979 között napvilágot látottaké, amit az Y generáció követ (1980 és 1995 közöttiek), majd elérünk a Z generációhoz, akik 1996 és 2010 között születtek. A jövő az alfa generációé, ők a 2010 után születettek.
 
A Z generáció nagy váltást jelent a korábbiakhoz képest, mivel a korszakot egy olyan technikai vívmány jellemzi, amely azóta is meghatározója mindennapjainknak, ráadásul a felgyorsult világ egyik jelképes kifejező eszköze: az internet. A korszak azokat az embereket foglalja magába, akik olyan korba születtek, amikor az emberiség már nem ismeri az internet nélküli világot.
 
A legtöbb jellemzőik is ennek megfelelően alakulnak: nem ritka manapság, hogy egy gyermek hamarabb tanul meg kezelni egy tabletet vagy egy okostelefont, mint ahogy megtanulna olvasni, így tulajdonképpen a technika és a média által szocializálódnak. Körükben felértékelődött a virtuális tér – az interakciós tér kárára, ráadásul a média hatására nagyon könnyen befolyásolhatók. Fogyasztói társadalom lévén ezek a könnyen befolyásolható gyermekek gyakran befolyásolják a szüleik vásárlási szokásait, kiadásait, ráadásul további jellemzőjük a márkahűség is, amelyet a média táplál beléjük, a kettő kombinálása pedig azt eredményezi, hogy gyakran jobban megterhelik szüleik pénztárcáját, mint amennyire az szükséges lenne.
 
Míg régen a család közös munkája volt a földművelés, amelyben a gyermek is tevékenyen részt vett, mára a gyermekek ezeket az éveiket az iskolában töltik, egy kortárs csoporttal, akik szerepe így jelentősen megnőtt a család rovására. Az önkifejezés, illetve a csoporthoz való tartozásuk kifejezése is elsősorban ezen csoportok felé irányul. Szabadidejük eltöltése egyre inkább a digitális kor termékeire, azaz a televízióra és az internetre korlátozódik, de szeretnek együtt lenni barátaikkal is, ez azonban sokszor a kötelességeik rovására megy.
 
A korszak új betegségeket is hozott magával: az új, idealizált, számítógépek által tökéletesített emberképek hatására elterjedtek az olyan testképzavar-betegségek, mint az anorexia (kóros soványság), a bulimia (falási rohamok, majd hánytatás), az obesitas (kóros kövérség) vagy az exorexia (túlzásba vitt edzés). Egyre nagyobb szerep jut a függőbetegségeknek is, mint a dohányzás, az alkoholizmus vagy a drogfogyasztás. Mivel korukat egyre jobban áthatja az individualista szemlélet, megváltozott a nemek egymáshoz való viszonya is, így nem ritka a homoszexualitás, a biszexualitás, a metroszexualitás (külsejére túl sokat adó személy) de a retroszexualitás is (külsejét elhanyagoló egyed). Utóbbi jellemző együttvéve azzal a ténnyel, hogy a kortárs csoport gyakran előtérbe kerül a családdal szemben, eredményezi azt – több egyéb tényező mellett-, hogy napjainkban a családok válságáról beszélhetünk.
A negatívumok mellett természetesen pozitívumok is vannak: elmondható, hogy nyitottak az újdonságokra, a problémamegoldás terén rugalmasak, és - részben az internetnek köszönhetően – remek kommunikációs készséggel rendelkeznek.
 
A Z generáció egy teljesen más szemlélettel rendelkező csoport, mint elődeik, így problémáik megoldása is új fajta nézőpontokat követelnek meg, azonban amennyiben erősségeikre építünk, könnyen a társadalom hasznos tagjaivá tehetjük őket.
 
 
Ajánlott irodalom:
Tari Annamária: Z generáció
Karl Mannheim: The problem of generations

 

A blogbejegyzést KÓCZÁN BALÁZS pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!

 

KÉRDEZZEN TŐLÜNK