=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

A tanulásban akadályozott gyerekekről - Interjú Dr. Papp Gabriellával
HÓDI ADRIENN DÓRA
HÓDI ADRIENN DÓRA
- 2017. 03. 17. 11:32

szines.jpg

 Magyarországon a gyerekek 10-15 százaléka tanulásban akadályozott, ezért úgy vélem, ez egy mindenkor aktuális téma, ami mellett nem lehet csak úgy elmenni. Arról, hogy mit is jelent tulajdonképpen a tanulásban akadályozottság, hogyan ismerhető fel, és mi a helyes hozzáállás a pedagógusok illetve az iskola részéről, Dr. Papp Gabriellát, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának oktatóját kérdeztük.

 Online Pszichológia: Először is azt szeretném kérdezni, hogy kik tartoznak a tanulásban akadályozottak körébe?

Dr. Papp Gabriella: 
Az akadályozott embereken belül többféle csoport van, ezek közül az egyik a tanulásban akadályozottak csoportja. Egyrészt az enyhén értelmi fogyatékos emberek tartoznak ide, másrészt azok, akiknél ez a diagnózis, az organikus háttér nem adott, de tanulási képességeikben tartósan és súlyosan akadályozottak. Ők tehát az iskolai világban a nehezen tanulók, sokat bukdácsolók, gyengén teljesítők. Az általános iskolai népességnek kb. 10-15 százaléka tanulásban akadályozott, ezen belül van egy szűkebb réteg, az enyhén értelmi fogyatékos embereké. Ez a szám általános, nemzetközi szinten is ilyen arányok jellemzőek.

Online Pszichológia: A tanulásban akadályozottak közé tartoznak a diszlexiások, diszgráfiások, diszkalkuliások is?

Dr. Papp Gabriella:
 Nem, ők nem ide tartoznak. A tanulási problémáknak három területét különböztethetjük meg: a gyenge teljesítményt, a tanulási zavart és a tanulásban való akadályozottságot. Bárki lehet gyengén teljesítő, akinek időszakos tanulási problémái vannak, mert hiányzott két hetet az iskolából és lemaradt, vagy történt valami trauma az életében, ami miatt nem tud koncentrálni a tanulásra. Ez szülő vagy többségi pedagógus segítségével befolyásolható. A második terület a tanulási zavar, ide tartozik a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar kérdése.  Ez már részképesség-zavar, mert egy adott részterületre vonatkozik, ahol jelentős elmaradás figyelhető meg, miközben a kognitív funkciók más területén átlagosan vagy átlag felett teljesít az illető. Ezekben az esetekben megfelelő terápiára, gyógypedagógiai segítségre van szükség. Végül a harmadik kör a tanulásban akadályozottság, ami egy tartós és súlyos, a tanulás egészét érintő állapot, és itt már elengedhetetlen a gyógypedagógiai segítség.

Online Pszichológia: Említette, hogy ez egy átfogó, a tanulás egészét érintő állapot. Mi jellemző pontosan a tanulásban akadályozott gyerekek képességeire?

Dr. Papp Gabriella
: Ezeknél a gyerekeknél megfigyelhető egy általános, a figyelem és az emlékezet területét érintő probléma. Jellemző, hogy rövidtávon megjegyeznek dolgokat, de hosszútávon már nem, sokkal később kezdenek el a betűk iránt érdeklődni, sokkal később vesznek a kezükbe ceruzát stb. Ezek mindegyike lényeges problémát jelent az iskola világában, hiszen sok intézményben szigorú és feszes menetben tanítják a gyerekeket írni és olvasni. Több helyen büszkék arra, hogy karácsonykor már írnak, olvasnak a gyerekek, míg egy tanulásban akadályozott kisgyerek számára egy év sem elég arra, hogy a teljes betűkészletet elsajátítsa. Náluk ehhez legalább két év szükséges, de bizonyos esetekben még a harmadik évre is átnyúlik ez a folyamat. Ugyanígy a matematikával kapcsolatban is problémák merülnek fel. Míg a nagycsoportos óvodás gyerekek számára általában nem jelent gondot, hogy elszámoljanak 10-ig, addig a tanulásban akadályozott gyerekek nem is nagyon érdeklődnek a számok iránt, ebben a korban még nem alakul ki bennük a számfogalom. Ha pedig fel szeretnénk kelteni az érdeklődésüket, akkor ezt óvodás szinten kell megvalósítani, és nem lehet olyan ütemben haladni, mint a többiekkel. A mozgás területén szintén megfigyelhető a különbség, kevésbé fejlettek a tér észlelésében, az egyensúlyozásban. Vannak gyerekek, akik bizonytalanok, zavarja őket a nagy tér, míg mások állandóan másznak, fent vannak a bordásfalon, tehát ott éppen nincsenek jelen ezek a gátló funkciók. Bizonyos kisgyerekeket rendkívül zavar az érintés, ezzel szemben mások állandóan vágynak rá, és odabújnak a felnőttekhez.

Online Pszichológia: Szociális képességeikben is megfigyelhetőek jellegzetes vonások?

Dr. Papp Gabriella
: Nem feltétlenül, de lehet egy fajta visszahúzódás a viselkedésükben. A tanulásban akadályozott gyerekek egy részénél nemcsak egy organikus vagy genetikai akadály áll fenn, hanem sok esetben még egy szociális akadály is, amit a kevésbé motivált, ingerszegény környezet még inkább indukál.

Online Pszichológia: Mikor és hogyan lehet felismerni, hogy egy gyermek tanulásban akadályozott?

Dr. Papp Gabriella:
 Alapvetően ez az iskola világában jelentkező probléma, éppen ezért óvodáskorban, a beiskolázás előtt ritkán beszélhetünk erről a jelenségről. Előfordulhatnak szülési sérülések, amelyeknek a későbbiekben lehetnek a tanulásban következményei, de ritka, hogy a tanulásban akadályozottság alapelemei már születéskor megjelennek. Óvodáskorban lehet először megfigyelni, hogy a kisgyerek lassabban fejlődik. Különösen a mozgás tekintetében tűnik fel, hogy nem kúszik, mászik úgy, mint a társai, vagy csak később kezdi el. A mozgás rendkívül fontos a későbbi tanulás szempontjából, mert koordináló szerepet tölt be az idegrendszer különböző területeinek összekapcsolódásában. Aztán az óvoda nagycsoportjában, mikor már beiktatnak kifejezetten iskolás feladatokat - le kell ülni, színezni, rajzolni, vágni kell, nem lehet összevissza szaladgálni a csoportban, hanem meghatározott szabályok szerint kell működni - akkor feltűnik, ha egy kisgyerek lemarad. Ekkor szokták először nevelési tanácsadó segítségét kérni, és ha itt olyan súlyosnak találják a problémát, akkor továbbküldik a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnak, ahol diagnosztizálják az enyhe értelmi fogyatékosságot. Hazánkban több ilyen bizottság működik, a fővárosban kettő, országosan és megyénként pedig egy-egy. A bizottság diagnózisa után felmerül a kérdés, hogy a gyerek milyen iskolában kezdje meg tanulmányait. Ez Magyarországon kétféleképpen történhet: vagy gyógypedagógiai iskolába kerül, vagy egy befogadó általános iskolába, ahol – legalábbis a jogszabály ezt írja elő –adottak a feltételek arra, hogy őt megsegítsék.

Online Pszichológia: Mitől függ, hogy egy iskola alkalmas-e a tanulásban akadályozott gyermek befogadására?

Dr. Papp Gabriella:
 A még éppen érvényben lévő közoktatásról szóló törvény nagyon pontosan meghatározza, hogy mely iskolák integrálhatnak. Ez nemcsak a tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos gyerekekre, hanem az összes - a törvény szövege szerint - sajátos nevelési igényű gyerekre vonatkozik. A sajátos nevelési igény egy jogi, finanszírozási, közgazdasági kategória, mert kijelöli a többletszolgáltatások körét, és hogy kik jogosultak rájuk. Mind a külön szerveződő gyógypedagógiai, mind pedig a befogadó többségi óvodákban és iskolákban igénybe vehetők ezek a többletszolgáltatások.

Online Pszichológia: Miből áll ezeknek a többletszolgáltatásoknak a köre?

Dr. Papp Gabriella:
 A jogszabály előírja, hogy a befogadó intézmény köteles gyógypedagógust biztosítani, mégpedig olyan szakembert, aki az illető gyerek fogyatékosságára készült fel, jelen esetben tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógust. A törvény arról is rendelkezik, hogy ezek a gyerekek az osztálylétszám számításakor kettőnek vagy háromnak számítanak, vagyis ennyivel kevesebb gyereket lehet felvenni az osztályba. Ennek hátterében az áll, hogy egyrészt a tanulásban akadályozott kisgyerekeknek se jó, ha nagyon sokan vannak körülöttük, másrészt nagyobb időráfordítás szükséges az ő fejlesztésükhöz. Számukra ingyenesen jár a nekik kialakított tankönyv, és bár külön speciális taneszköz az ő esetükben nincs, – míg a látássérült vagy mozgáskorlátozott gyerekeknél igen – de szükséges fejlesztő eszközöket, játékokat nyújtani. A jogszabály rendelkezik arról is, hogy heti hány órában kell az ún. egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat biztosítani, amelyeket az említett gyógypedagógus lát el. 

Online Pszichológia: Miben rejlik pontosan a gyógypedagógusok munkája?

Dr. Papp Gabriella
: 2004-ben Magyarországon lehetőség nyílt Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (továbbiakban: EGYMI – a szerk.) létrehozására. Ez azt jelentette, hogy a korábban csak az odajáró, és többnyire egy fogyatékossági területtel kapcsolatos gyerekeket ellátó gyógypedagógiai intézmények számára megnyílt a lehetőség, hogy a befogadó óvodákban, iskolákban tanuló gyerekekhez vigyék a tudásukat, tehát utazó gyógypedagógiai szolgálattal rendelkezzenek. Bár a jogszabály nem írja le, de a szakmai anyagokban jól kivehetően megfogalmazódik, hogy ez a gyógypedagógiai segítség nemcsak egy külső segítségnyújtás, amikor a szakember kivonja az óráról a gyereket és a habilitációs-rehabilitációs óra keretben ellátja, hanem a hét bizonyos időszakában a gyógypedagógus megjelenik a tanórán, és ott segíti a többségi pedagógust. A kutatások és a tapasztalatok alapján azt látjuk, hogy ott sikeres az együttnevelés, ahol szoros együttműködés van az EGYMI és a befogadó intézmény között. Fontos, hogy a tanítási óra differenciáltan, egyénre szabottan folyjék akkor is, ha ott van a gyógypedagógus, és akkor is, ha nincs.

Online Pszichológia: Mit takar pontosan a differenciált oktatás fogalma?

Dr. Papp Gabriella
: A differenciált oktatásban a pedagógus érezteti a diákokkal, hogy teljesen természetes az, ha különbözőek, és ha hibáznak a tanulási folyamat során, hiszen azért járnak az iskolába, hogy megtanulják a tananyagot. A helyes attitűd az iskola részéről az, hogy alapvetően motiválni akar, és nem tetten érni, hogy hol téveszt a gyerek. A pedagógus kötelessége figyelni és - preventíven megelőzve a hibázást - segíteni a tanulót. Ha ez teljesül, akkor a kicsik számára is természetes lesz, hogy senki sem egyforma, és nem kell a társukat kicsúfolni azért, mert valamiben gyengébb képességű.

Online Pszichológia: Vagyis a megfelelő pedagógusi hozzáállás elősegíti a gyermekek egymáshoz való jó viszonyulását?


Dr. Papp Gabriella: 
Pontosan. Az általános iskola alsó tagozatán az etalon a tanító néni, illetve a tanító bácsi, tehát ahogy ők viselkednek, úgy fog viselkedni a kisgyerek is. Ha a pedagógusok magától értetődőnek tekintik, hogy különbözőek vagyunk, és néha hibázunk, akkor a kisiskolás számára is teljesen természetes lesz, hogy van olyan osztálytársa, akinek a tanulás nem megy olyan jól. A tanítóknak meg kell értetniük a gyerekekkel, hogy nemcsak az az érdem, ha valamit jobban tudnak, hanem az is, ha azt segítenek elsajátítani a társaiknak. Ha a kölcsönös segítségnyújtás, az egymástól való függőség természetes, akkor a gyerekek megfelelően fognak viszonyulni egymáshoz, de ennek indukálása a pedagógus feladata.

Online Pszichológia: És mi a helyzet az általános iskola felső tagozatán?

Dr. Papp Gabriella: A felső tagozaton már nőhet a tanulási olló, mert egyre több olyan dolgot kell befogadni, ami egy tanulásban akadályozott gyereknek gondot jelent. Egészen konkrétan a természettudományok területén, a fizikai, kémiai tanulmányok során biztos, hogy sok nehézsége lesz, sőt, bizonyos dolgok megtanulása nem is várható el tőle. Ugyanez a helyzet az idegen nyelv elsajátításával is. Minél elvontabb, absztraktabb szintű dolgokat kell megtanulni, ő azt annál kevésbé fogja tudni. Ez nem azt jelenti, hogy ő akkor nem csinál semmit, hanem a pedagógusnak meg kell keresnie azokat a tartalmakat, amiket a tanulásban akadályozott diák ugyanahhoz a témához kapcsolódóan, de a maga szintjén meg tud tanulni. 

Online Pszichológia: A tanulási olló növekedésével a többségi gyerekek negatív hozzáállása is növekszik?


Ha a többségi gyerekek nem abba nőttek bele, hogy természetesnek vették gyengébb képességű társaik jelenlétét, akkor felső tagozaton a pedagógusoknak nagyon kell figyelni arra, hogy a gyerekek megfelelően reagáljanak egymásra, ne kezdjék el gúnyolni, kiközösíteni a tanulásban akadályozott diákot. Ha ez jól működik, akkor általában a tanulással nem is szokott gond lenni, viszont – és én ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, mert erről rendkívül keveset beszélünk – a barátságok terén keletkezhet egyfajta változás, ugyanis a tanulásban akadályozott gyerek nemcsak tanulási képességeit tekintve érik lassabban, hanem az érdeklődési köre is egészen más, mint a többieké. Ő még tovább szeretne – ha kislányról van szó – babázni, miközben az ötödikes lányokat már nem a babák foglalkoztatják, hanem a fiúk, ráadásul nem is az osztálytársaik, hanem az idősebbek. Tehát számos olyan téma van, amit nem lehet vele megosztani, vagy nem úgy reagál rá, tehát inkább ezen a téren kell pozitívan beavatkozni. Ha a tanulásban akadályozott gyerek kevésbé talál barátokat, – ezt kell figyelni – akkor meg kell teremteni a lehetőséget, hogy akár máshol, de mindenképpen legyenek neki is barátai, akikkel megfelelő módon tud kapcsolatot teremteni.

Online Pszichológia:
 Ha többségi általános iskolába kerül egy tanulásban akadályozott kisgyerek, akkor előfordul, hogy osztályt ismétel, vagy lépést tud tartani?

A választ és az interjú folytatását jövő héten olvashatják.

 

A blogbejegyzést HÓDI ADRIENN DÓRA pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!

 

KÉRDEZZEN TŐLÜNK