=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

Eric Berne élete
Hunor Dóra
Hunor Dóra
- 2017. 03. 17. 12:26

EB.jpg

“Ördögi, szellemes, szemtelen” , “nagyon félénk” és “egy zseni képességeivel megáldva” - ezek a leírások születtek Eric Bernéről, a személyiség- és szisztematikus pszichológiai elmélet, a tranzakcióanalízis megalkotójáról, akit legtöbben talán az Emberi játszmák című művéről ismernek. Ki volt ő, és mit tanulhatunk nem túl hosszú, de annál teljesebb életéből?


Gyermekkora
 
Leonard Eric Bernstein 1910. május 10-én született Montreálban, Kanadában egy zsidó családban. Öt évvel fiatalabb húgát Grace-nek hívták. A család jómódú volt, a gyermekek mindketten magániskolában tanultak.  Édesapja, David Hillel Bernstein egy ismert és nagy tiszteletnek örvendő orvos volt. Ő alapította meg a Herzl Klinikát, mely egy ingyenes klinika volt a zsidó bevándorlóknak és menekülteknek. Berne édesanyja, Sarah Gordon Bernstein tanárnő és újságíró volt, aki írásra bátorította a fiatal Bernét. 
 
Berne csodálta apját és felnézett rá, így talán nem meglepő, hogy ő is úgy döntött, orvos lesz. Édesapja 1921-ben halt meg tuberkolózisban, amikor Berne még csak 10 éves volt. 
A Montreálban is megjelenő antiszemitizmus miatt Berne édesanyja elvesztette tanári állását, amikor a protestáns iskola tanácsa rájött, hogy zsidó. 
 
Berne 1935-ben az Egyesült Államokba költözött, mivel éppenhogy csak lemaradt a mindössze két hely egyikéről, amit zsidó orvosok tölthettek be a montreáli kórházban. Valószínűleg az USÁ-ban és Kanadában tapasztalt antiszemitizmus hatására változtatta meg a nevét Leonard Eric Bernsteinről Eric Bernére.
 
Tanulmányok és korai munkássága
 
Szüleihez hasonlóan elvégezte a McGill Egyetemet, ahol 1931-ben szerzett diplomát. Ezután orvosi, majd sebészi diplomát szerzett 1935-ben. Az Englewood Kórházban dolgozott gyakornokként New Jerseyben 1935 és 36 között, 1936 és 38 között pedig Yale Egyetem Orvosi karán kapott állást a pszichiátrián. 1938 és 40 között orvos asszisztensként dolgozott a Ring Szanatóriumban, Massachusettsben, 40 és 43 között pedig pszichológusként a connecticuti szanatóriumban, emellett magánpraxisa is volt. 1943-ban csatlakozott a hadsereghez, és több különböző kórházban is dolgozott egészen 1946-os leszereléséig, amikor Californiába költözött.
 
Feleségek és gyermekek
 
Berne a ’40-es, ’50-es, ’60-as évek tradicionális szemléletét vallotta a férfi és női szerepekről a házasságban. Feleségeitől elvárta, hogy szépek és háziasak legyenek, valamint toleránsak nagy mennyiségű munkájával szemben.
 
Összesen háromszor nősült. Első felesége Ruth McRae volt. Mikor 1941-ben először bemutatták őket egymásnak, Ruth még házas volt első férje mellett. Bernét már a kezdetektől elbűvölte a gyermekkori szépségideálját megtestesítő Ruth, akivel viszonyt kezdtek. Ruth teherbe esett, Berne pedig rábeszélte, hogy váljon el, majd feleségül vette 1942-ben. 
 
Ruthról úgy tudták, hogy Berne vonzotta és taszította is őt. Két gyermekük volt, Ellen 1942-ben született, Peter pedig 1945-ben. Mire Peter megszületett, Berne és Ruth már nem éltek együtt, 1946-ban pedig el is váltak. 
 
Ezután Berne megismerte 1947-ben Dorothy De Mass Wayt, majd 1949-ben feleségül vette. 1964-ben váltak el. Dorothynak 3 gyermeke volt első házasságából, Bernével közösen pedig két gyermekük született, Eric Junior (Ricky) 1952-ben, és Terrence (Terry), 1955-ben. Az iskolai szünetekben Ellen és Peter is gyakran jöttek látogatóba, így volt, hogy a házban egyszerre 7 gyermek is volt. 
 
Utolsó feleségét, Torre Rosenkrantzot 1967-ben vette feleségül, aki mindössze 29 éves volt, amikor 1966 körül megismerte az akkor 56 éves Bernét. Csak rövid ideig voltak házasok, 1969-ben már külön éltek, 70-ben pedig el is váltak. 
 
Mind Dorothyval, mind Torréval való házasságának felbomlását nagyban befolyásolta Berne munkában töltött ideje és beosztása. 

Berne és a pszichoanalízis
 
Berne 1941-ben kezdett pszichoanalízist tanulni a New York-i Pszichoanalítikus Intézetben, ahol Paul Federn (osztrák pszichoanalitikus) folytatott vele terápiát, melyet meg kellett szakítaniuk, amikor Berne bevonult a hadseregbe. A háború után San Fransiscóban folytatta a pszichoanalítikus képzést, ahol Erik Erikson tanítványa, páciense lett 1947 és 49 között.
 
15 évi pszichoanalítikus képzés után 1956-ban a San Fransiscói Pszichoanalítikus Intézet visszautasította kérelmét, hogy teljes állású pszichoanalítikusként alkalmazzák. Arra kérték, végezzen el még néhány évnyi képzést. Valószínűleg az egóval és az intuícióval kapcsolatos szemléletei miatt történt így, mely nem követte teljes mértékben a freudiánus nézeteket. Berne ekkor úgy döntött, hogy pszichoanalítikus képzését befejezi.
 
Berne továbbra is freudiánus megközelítéseket használt, mivel még saját elméletei csak készülőben voltak, melyeket folyamatosan összehasonlított a freudiánus elvekkel. Élete végéig használta Freud módszertanát a kanapéval, és a szabad asszociációs feladatokkal, habár egyre nagyobb hangsúlyt fektetett saját, sorskönyvelemző módszerére a pszichoanalízishez képest az idő előrehaladtával. Csoportmunkában nagyon különbözött a pszichoanalízistől, itt már a tranzakcioanalízis elméletét és módszertanát használta. Egy 1969-es tranzakciónanalízist ért kritikára adott válasza összegzi talán legjobban a freudi módszerről vallott elképzelését: ,,A freudiánus elemekkel kapcsolatban a tranzakcióanalízis elméletében... úgy gondolom, Freudnak igaza [volt], és úgy gondolom, nekem is igazam van, nem gondolom, hogy bármelyikünk elméletét el kellene vetni. Léteznie kell egy olyan útnak, ami a kettőt összehozza, amihez valószínűleg újabb 10 év szükséges, hogy ez az út egyértelműen látszódjon, mivel ezt nekem még úgy tűnik, nem sikerült egyértelművé tenni.”
 
A tranzakcióanalízis megszületése
 
Berne fejlesztette és használta klinikai munkája során az énállapotok koncepcióját már egészen az ’50-es évek elejétől. 1957-ben két cikke is megjelent, melyben első alkalommal írt az énállapotokról. Az első cikkben, melynek címe Az énkép volt, Berne különbséget tett a Felnőtt és Gyermek énállapotok között, második cikkében, Az énállapotok a pszichoterápiában címűben pedig a Szülői énállapotról írt. Berne egyértelműen közölte, hogy elmélete Federn és Weiss elméletein alapul, akik már az alapokat ehhez korábban lefektették. Berne szerint amit ő létrehozott, annál nem a koncepció volt új, hanem annak továbbfejlesztése. Mire 1961-ben megjelent könyve, A tranzakcióanalízis a pszichoterápiában, addigra már a tranzakcióanalízis elméletei megszülettek, bár még különböző részei különböző stádiumban voltak. Ezek az elméletek a következőek voltak: az énállapotok elmélete, a tranzakciók elemzésének elmélete, az emberi játszaelméletek, valamit a sorskönyvelemzés elmélete.
 
1964-ben megjelent az Emberi játszmák, mely a tranzakcióanalízist világszerte népszerűvé tette. Berne elégedetten hallhatta, hogy Angliában könyvéből még a Lady Chatterley szeretője című könyvnél is többet adtak el!
 
Berne két könyvet is írt csoportokról és szervezetekről. A szervezetek és csoportok struktúrája és dinamikája 1963-ban, a Csoportos kezelés alapelvei pedig 1966-ban jelent meg.
 
A Szex a szerelemben (1970), és a Sorskönyv (1972) halála után jelent meg.
 
Így dolgozott
 
Berne hihetetlenül sokat dolgozott. Warren Cheney Bernéről írt bibliográfiájában (1971) a következőket írta róla:
,,Hétfő reggelente pácienseket kezelt a carmeli irodájában, hétfő délutánonként pedig San Fransiscóba utazott. A kedd délelőttöket valamelyik ottani kórházban töltötte. Kedd délutánonként a magánpraxisában fogadta pácienseit, és 1950-51-től a kedd délutánokat szemináriumok vezetésével töltötte. Szerdánként ismét a kórházban volt, vagy … előadásokat tartott… a Californiai Orvosi Egyetemen, délután pedig pácienseket fogadott. Szerda esténként TA 101 kurzust (alapozó kurzus a tranzakcioanalízisről)  tartott, kedd délelőttönként a Stanfordon volt, vagy a magánrendelésén, csütörtök délután pedig visszautazott Carmelbe. Csütörtök esténként tartotta TA szemináriumát Monterey-ben. Péntekenként írt, 1951-től pedig kivétel nélkül minden héten pókerezett otthonában. A hétvégéket az írás számára voltak elkülönítve.”
 
Összesen nyolc pszichoterápiával kapcsolatos könyvet írt életében, és több, mint 56 cikket és könyvfejezetet (tízet ezek közül társszerzőként). Ezen kívül szerkesztője volt a Tranzakcioanalitikus Közlönynek 1962-től 1969-ig, valamint tanácsadó szerkesztője 1970-ben. 
 
Berne emellett nagyon sok helyen járt, többek között a Fidzsinél, Indiában, Libanonban, Szingapúrban, Szíriában és Törökországban, elsősorban kutatások miatt az ottani intézetekben, kórházakban és praxisokban.

Berne személyisége
 
Berne jó megfigyelője és tanulmányozója volt az embereknek, és az emberi viselkedésnek. Személyiségének ez a része már egyértelműen egészen korán megmutatkozott, például testvére, Grace mesélte, hogy diákként Berne órákat töltött azzal, hogy alkoholistákat figyelt meg a montreáli rakparton. 
 
Bernét sokan nagyon különböző módon írták le: nevezték „játékosnak, tudományosnak, élénknek”, „ördöginek, szellemesnek, szemtelennek”, „nagyon félénknek”, „zseninek”, „a bátorítás, lelkesedés és támogatás kiapadhatatlan forrásának”, „hangulatembernek”, „őszintének és egyenesnek”. Az emberekből mindig erős reakciókat váltott ki, vagy szerették, vagy ki nem állhatták.
 
„Féktelen humorúnak” tartották, ami írásaiban különösképpen megnyilvánult, például írt egy cikket „Ki volt a kondom?” címmel  (1940) az óvszerről, és arról, hogy vajon egy Condom nevű ember valóban létezett-e. 
 
Szembesítő és provokatív volt, különösképpen pszichiátriai munkássága során és praxisában. Péládul utolsó, 1970 júniusában tartott vitaindító előadásában, melynek azt a tréfás címet adta, hogy „Távol a személyközi interakciók hatásának elméletétől a non-verbális részvételben”, Berne bírálta a pszichiáteri szakma betegek gyógyításával kapcsolatos hozzáállását.
 
Berne keményen dolgozott, és keményen játszott. Élvezte a fel- és eltűnést a partikról a heti szemináriumai után San Fransiscóban, a pókerezést péntek esténként a carmeli barátaival, és az úszást és a mindennapos sétákat kedvenc carmeli tengerparti szakaszán barátaival és gyermekeivel.
 
Utolsó napjai
 
1970 június 28-án kapott először szívrohamot. Kórházba vitték, és úgy gondolták, szinte teljesen felgyógyulhat. Kórházban töltött ideje során még egyik könyve korrektúrájának javításával is foglalkozott. Mindössze két héttel később, 1970 július 15-én másodszor is szívrohamot kapott, és meghalt. Még csak 60 éves volt. Gyakran gondolkozom azon, hogy vajon hogyan fejlődött volna tovább a tranzakcioanalízis, ha ennél egy jóval idősebb kort ér meg.


 
Az eredeti cikk megjelent: Anne Heathcote (2010): Eric Berne - a short biographical sketch

 

A blogbejegyzést Hunor Dóra pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!

 

KÉRDEZZEN TŐLÜNK