=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

Autoriter vagy demokratikus?
OnlinePszichológia
OnlinePszichológia
- 2017. 06. 05. 18:21

couple-2206294_1280.jpg

Személyiségszichológia

Az 1920-30- as években kutatássorozatok személyiségtipológiát próbáltak felállítani különböző pszichológiai és szociológiai szempontok alapján. Az1940- es évekre két egymástól gyökeresen eltérő személyiségtípust különítettek el az alapján, hogy az egyén hogyan viszonyul a tekintélyhez. Így rajzolódott ki a vonal a tekintélyelvű, autoriter és a demokratikus személyiség között.

Tekintélyelvű személyiség:
 

 • önmaga megértő elfogadására képtelen, másokhoz sem a megértés eszközével közelít,
 • jellemző reakciója a felháborodás, tiltás, szabályozás,
 • viselkedését a nyílt vagy elfojtott agresszivitás jellemzi,
 • értelmi-gondolati világát a merevség, a sztereotípia-képzésre való fokozott hajlam jellemzi,
 • előítéletek rabja kisebbségi csoportokkal szemben.
   

Demokratikus személyiség:

 

 • érzelmi életét az agresszivitás hiánya, a szeretetorientáció jellemzi,
 • alap beállítottsága a tárgyilagosság, melynek szerves eleme az én elfogadása, amihez mások irányába mutatott nagyfokú türelem társul,
 • értékei és normái nem a tekintély előtti vak behódolás, hanem a tudatos válogatás művei,
 • elkötelezetten követi az általa fontosnak tekintett társadalmi értékeket,
 • értelmi-gondolati világa hajlékony, az ellentmondásokat nem kerüli, hanem megérteni akarja azokat,
 • az új dolgokra, a változásra nem heves elutasítással, hanem érdeklődéssel és kíváncsisággal reagál,
 • társadalmi kisebbségekkel szemben nem táplál előítéletet.

   

A szexuális viselkedés és az emberi kapcsolatok területien is érzékelhető a két csoport közötti különbség.

1. Szexuális viselkedés dimenziója:

Amíg a tekintélyelvű személyiség alapelgondolása az egymástól mereven elválasztott "nőiesség" és "férfiasság" fogalma, melyhez mindenáron ragaszkodik, szájából csodálat és rajongás szól az idealizált másik nem felé, ugyanakkor szexuális gyakorlata kizsákmányoló és manipulatív, addig a demokratikus személyiség nemi kapcsolatai a személyként megélt és elfogadott társak köré csoportosulnak, szeretetet kínálnak, s azt keresnek.

2. Emberi kapcsolatok szférája:


Amíg az autoriter személyiség gyanakvással és bizalmatlansággal fürkészi az embereket,az emberek közötti viszonyok legfőbb alapelvének a függést tartja, a magánál alacsonyabb szinten állónak érzett emberekkel szemben gátlástalanul lenéző és becsmérlő, addig a demokratikus személyiség – az egyenlőség elvéből indul ki,másokhoz nyíltsággal és bizalommal közelít, és egyfajta, szereteten alapuló függést ismer csak el.

 

 

A blogbejegyzést OnlinePszichológia pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!

 

KÉRDEZZEN TŐLÜNK