=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

Az előítéletesség öt foka
OnlinePszichológia
OnlinePszichológia
- 2017. 06. 08. 19:23

ignorance-1993615_1280.png

A társadalom érdekek által tagolt együttes, mely előnyös és hátrányos helyzet csoportok különféle módon kommunikált konfliktusainak a színtere. Az előítélet társadalom-lélektani tényezőből akkor válik társadalmi tényezővé, ha az előnyök, illetve a hátrányok valamely, az előítéletesség támpontjául szolgáló kategória mentén aránytalanul szóródnak, s ezáltal az előítéletes tudat előtt ellepleződik az objektív konfliktus, csoportközi konfliktusnak adva át a helyet.

A társadalom, viszonyai folytán a különböző csoportokat különböző mértékben teszi érdekelté és érintetté az elítéletességben. A kisebbség – még ha az társadalmilag tagolt is - egységesebben vallhat előítéleteket hátrányos helyzete folytán, mint a többség. Ám a többség, ha valami ok folytán fenyegetettnek érzi magát, könnyen rabjává válhat kisebbségellenes előítéleteknek.

Allport szerint az előítéletesség öt fokozatát különböztethetjük meg:
 

 1.  Szóbeli előítéletesség: az az előítéletes megnyilvánulás, ami beszédben jut kifejezésre. Az elitélés megmarad a morális dimenzión belül. Gyűlöletbeszéd – a nyilvános szférában lezajló verbális kommunikáció, amikor az előítéletes szavak kimondásával uszítás valósul meg. (Nemzetenként változó, hogy ez milyen büntetőjogi következményt von maga után.)
   
 2. Elkerülés: az idegenkedést kiváltó csoport tagjainak kerülése. A cselekvés közvetett üzenete, hogy a szóban forgó csoport nemkívánatos a személy számára.
   
 3. Hátrányos megkülönböztetés, elkülönítés, koncentráció: a cselekvés igazságtalansága nem kérdéses, a kognitív megkülönböztetés intézményes formát ölt. Az állam jogi és bürokratikus aktusok révén törvényesíti, hogy a hátrányos megkülönböztetéssel sújtott csoport tagjait kizárják az adott nemzet valamennyi polgárára érvényes jogok egyeteméből. (Német nemzetszocialista Harmadik Birodalom faji törvényei.)
   
 4. Fizikai agresszió: a hátrányos megkülönböztetéshez társuló megvalósított erőszak.
   
 5. Üldözés és kiirtás: a csoport tagjait megfosztják az emberi jelenlét jogától; élősködő lényekként reprezentálódnak, akik ellen minden cselekvés megengedett.


Az F-skála egy többoldalas kérdőív, amiben a feltett kérdésekre hatfokú skála segítségével felelhetnek a megkérdezettek, s fejezhetik ki egyetértésüket vagy éppen egyet nem értésüket. Ezt az 1940-es évekbeli kaliforniai személyiségvizsgálatok során alkalmazták. Magyarországon az 1990-es években végeztek egy személyiségvizsgálatok egy rövidített F-skála segítségével. Kiderült, hogy az iskolai végzettség és a tekintélyelvűség fordítottan viszonyul egymáshoz.

 

A blogbejegyzést OnlinePszichológia pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!

 

KÉRDEZZEN TŐLÜNK