=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

A freudi lélekmodell
OnlinePszichológia
OnlinePszichológia
- 2017. 06. 17. 15:20

sigmund-freud-400399_1280.jpg

Freud alkotta meg a személyiség strukturális modelljét is. Eszerint a személyiség 3 összetevőből áll, ezek kölcsönhatása eredményezi az emberi viselkedést:

~ ösztönén (id) : a személyiség ősi része, születéstől fogva adott. A személyiség összes öröklött, ösztönös és primitív aspektusát tartalmazza. Az id teljes egészében tudattalan, és szorosan kapcsolódik biológiai folyamatokhoz. Az örömelv szerint a szükségleteknek azonnal ki kell elégülniük. Ez a kielégülés azonban nem veszi figyelembe a veszélyes utat, a lehetséges problémákat. Ha az id feszültséget észlel, megpróbálja azt valahogy levezetni, ez a feszültséget levezető folyamatot elsődleges folyamatnak nevezzük.

~ én (ego) : Freud szerint az ösztön énből származik. A folyamatok arra irányulnak, hogy az ösztönén impulzusait hatékonyan, a külvilág követelményeit figyelembe véve elégítse ki. A legtöbb egofunkció a tudatban helyezkedik el. Az ego a valóságelvnek megfelelően működik, eszerint a külső világ állapotát kell figyelembe venni, a viselkedés racionális oldalát figyelni. Ez késztet minket arra, hogy számításba vegyük a lehetséges kockázatokat, és ha valami túl veszélyesnek néz ki, más megoldás után nézzünk. Az ego az ún. másodlagos folyamaton keresztül próbálja meg a feszültséget csökkenteni, tehát addig halasztja az ösztönén energiáinak levezetését, amíg nem talál rá megfelelő módot. Az ego célja, hogy kielégítse az ösztönén vágyait, megfelelő időben és megvalósítható módon.

~ felettes én (szuperego) : ebben rejlik a személyiség morális érzéke. Azt dönti el, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Tökéletességre törekszik, nem élvezetre. A felettes én értékrendje a szülői értékektől függ. A szuperego egyik része az énideál, amely a megfelelő viselkedés szabályait tartalmazza. Másik része a lelkiismeret, amely a helytelen viselkedést meghatározó szabályokat tartalmazza.

A szuperegónak három feladata van:

  •  Először legátolja az ösztönén impulzusait, amelyek nem lennének társadalmilag helyesek.
  • Ezután ráveszi az ént, hogy morális megfontolások alapján cselekedjék.
  • Harmadszor a tökéletesség felé irányítja a személyt.
     

Az egonak együttesen kell kezelnie az ösztönén szükségleteit, a felettes én morális utasításait és a valóság korlátozó erőit. Freud azt tartotta a legfontosabbnak, hogy egyensúlyban legyen ez a három összetevő, mert pl. a túl erős felettes énnel bíró embernek állandóan bűntudata van, vagy akinek túl erős az ösztön éne, önmaga imádatával van elfoglalva.

 

A blogbejegyzést OnlinePszichológia pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!

 

KÉRDEZZEN TŐLÜNK