=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

Önmegvalósítás és a Maslow-féle motívumhierarchia
OnlinePszichológia
OnlinePszichológia
- 2017. 06. 29. 18:03

5.5..png

Az emberi szükségletek hierarchiájának leírása Maslow nevéhez fűződik, aki az emberre jellemző szükségletek szintjeit fogalmazta meg. Abraham Maslow kutatásaiban azokat célozta meg, akik a legtöbbet hozták ki az életükből. Úgy látta, hogy a különböző emberi szükségletek hierarchiát alkotnak (piramis formájában jelenik meg). Bizonyos szükségletek primitívek, ezek a hierarchia alján vannak.

 • Legalul helyezkednek el a piramison: fiziológiai szükségletek (víz, táplálék, levegő)
   
 • E fölött a biztonság és fizikai védettség szükségletei helyezkednek el. (menedék, védelem a ragadozók elől)
   
 • Szeretet és a valahová tartozás szükséglete (szociális jelleg) – hasonló Rogers féle feltételezett pozitív figyelem, vagy elfogadás szükségletéhez.
   
 • Eggyel magasabb szinten a megbecsülés iránti szükségletek vannak – értékelés, önértékelés, elismerés másoktól
   
 • A hierarchia csúcsán az önmegvalósítás áll: önmagunk a képességeink határáig teljesítsük ki.

A piramis alján lévő motívumok hiányalapúak, míg a magasabb szinteken lévők növekedésalapúak.

Rogers két motívumot hangsúlyozott: önmegvalósítást, és a pozitív figyelmet, míg Maslow-féle piramis alsó két szintjét nem vette figyelembe. Figyelmének központjában a szociális szükségletek álltak.

Maslow piramisának harmadik szintje (megbecsülés iránti szükséglet) Rogers pozitív figyelem és elfogadás szükségletének részletesebb kidolgozása.

Az önmegvalósítás azt jelenti, hogy valaki emberi méltóságának, a benne rejlő képességek, lehetőségek csak rá jellemző egészének, sokszínűségének megfelelően élhet. Az önmegvalósítás tehát a bennünk rejlő lehetőségek kibontakoztatása. Maslow érdeklődését leginkább az önmegvalósulás kötötte le. Szerinte mindenkiben megvan a lehetőség, és mindenkiben meg van a vágy az önmegvalósításra. Bár vannak, akik gyakran élnek ezzel a lehetőséggel.

A gyakori önmegvalósítókban sok a közös vonás. Ebből néhány:
 

 • hatékonyan észlelik a világot
   
 • elfogadják önmagukat, és a többieket is
   
 • függetlenek, autonómok
   
 • találékonyak
   
 • friss szemmel való értékelés
   
 • problémaközpontú
   
 • kapcsolat fontosságának felismerése, (bár kevés barátjuk van)
   

Másik csoport a transzcendens önmegvalósítok: sokat áldoznak az önmegvalósító tapasztalatokért.

A csúcsélmény az intenzív önmegvalósítás pillanata.

 

A blogbejegyzést OnlinePszichológia pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!

 

KÉRDEZZEN TŐLÜNK