=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

A kötődés és a család szerepe a gyermek életében II. rész
SZEKERES VERONIKA
SZEKERES VERONIKA
- 2017. 03. 08. 14:29

timthumb (34).jpg

 Majdnem három héttel ezelőtt olvashattunk a kötődés, a család szerepéről a gyermek életében. Megtudhatta a kedves olvasó, hogy mit is nevezünk családnak, és hogy a különböző kötődési mintázatok a későbbiekben milyen hatással vannak például a párkapcsolati életre. Ebben a cikkben az apa-lánya kapcsolatot részletezem jobban, többek között abból a megfontolásból, hogy a manapság egyre gyakoribb válások során az anya kapja meg a sokszor kizárólagos gyermekgondozói jogot, az apaság pedig kimerül a gyerektartás fizetésében. S mivel inkább az anya-gyerek kapcsolatot hangsúlyozza a pszichológia is (bár szerencsére egyre nagyobb szerepet kap az apa-gyerek kapcsolat is), ezért érdemes megnéznünk, hogy milyen hatással van az anyává váló lányokra az apjukkal való viszony.

 Fontos tény, hogy különbség van az anyai és apai kötődés között. A csecsemő/kisgyerek az első hónapokban, években anyjával van a legközelebbi, legszorosabb kapcsolatban, ő jelenti számára az egyedüli kapcsolatot a külvilággal. Ám ahogy elkezdi felfedezni önmagát és a világot, megtanul járni, beszélni, az egyedüli anyaközpontú világa kiszélesedik, és az apához való kötődése is megjelenik. A 6. életév körül pedig a ragaszkodás átalakul apaközpontúvá, s végül a lelki egyensúly és érettség megvalósulásához hozzájárulva, megvalósul a két szülőhöz való kötődés szintézise. Tehát a kezdetben kizárólagosan az anyával való kapcsolat szép lassan az apára is kiterjed, ő jelenti az erőt, a férfiasságot, a tekintélyt, a normákat, a rendet, a szellemet a gyermek számára. Azt a személyt, aki megnyitja előttük a világot. A lánygyermek pedig azt a lényt is látja apjában, akihez vonzódhat, akibe szerelmes lehet.
Sigmund Freud, a pszichoanalízis atyja foglalkozik először ezzel a folyamattal. 

Különösen nagy figyelmet fordít arra a három-öt éves kor körüli szakaszra, amikor a legtöbb gyermek képes kiszakadni szüleinek állandó társaságából és kilépni a társadalom szélesebb világába. Ezt nevezi a bécsi orvos ödipális szakasznak. A csecsemő és a kisgyermek szülei iránti vonzódásában jelen van a fenti értelemben vett erotikus elem. Ha ez a vonzódás folytatódna és továbbfejlődne, akkor a gyermekben a fizikai érés során szexuális érzések bontakoznának ki az ellenkező nemű szülő iránt. Ez nem történik meg, mert a gyermekek megtanulják elfojtani szüleik iránti erotikus vágyaikat. A kisfiúk megtanulják elengedni édesanyjukat. Freud szerint a kisfiúkban erős ellenérzések vannak apjukkal szemben, mert az apa szexuálisan birtokolja az anyjukat. Ez az Ödipusz-komplexus alapja. A komplexus akkor oldódik fel, amikor a gyermek elfojtja mind az anyja iránti erotikus vonzódását, mind az apjával szembeni ellenséges érzéseit. Rendkívül fontos ez az autonóm személyiség kialakulásában, mert a gyermek ekkor szakítja ki magát a szüleitől és főként az anyjától való függőségből. Bár Freud a nőkre kevésbé fordít figyelmet, ugyanez a folyamat, amit más pszichoanalitikus szerzők, főként Anna Freud (S. Freud lánya) után Elektra-komplexusnak nevezünk, a lánygyermekeknél is lejátszódik. Ehhez tartozik még az „atya” péniszirigység- elmélete is, mely szerint 4-6 éves korban a kislányok rádöbbennek, hogy nekik valamijük hiányzik, ami pedig a fiúknak láthatóan meg van. Az élmény legtöbbször irigységet vált ki belőlük, máskor azonban úgy érezhetik, hogy nekik ugyan megvolt valamikor az a bizonyos testrész, de valószínűleg rosszak voltak, és ezért megfosztották őket tőle (valószínűleg az anya). 

Ezért ellenérzésekkel tekintenek édesanyjukra, és elkezdenek vonzódni az apjukhoz – hiszen az apának megvan az a testrésze -, de a tabuk miatt elfojtják apjuk iránti erotikus vágyukat. Viszont mivel az anya táplálja őket, nem ronthatják el a vele való kapcsolatot, ezért ez a folyamat nem lesz olyan traumatikus, mint a fiúknál. S végeredményben igyekeznek olyanná válni, mint az anyjuk, igazi nővé. Ez a problémakör legtöbbször magától megoldódik, bizonyos esetekben azonban komoly személyiségi vagy szexuális zavarokat okozhat.

Ugyanakkor az apa - mint az ellenkező nemű lény - eszményítése, idealizálása ezután is folytatódik. A legtöbb apa hercegnőként bánik lányával, büszkén „mutogatja” őt barátainak, ismerőseinek, és csodálattal nézi, figyeli, hogyan fejlődik az egyetlen kislánya, majd ahogy nagyobb lesz, hogyan „veszi le őt a lábáról”. Felelősséget érez aziránt, hogy a megértés felé vezesse gyermekét, a tévedések rossz következményeit igyekszik elkerülni ezáltal. Így mindig differenciált érzelmi funkciót szolgál, melynek legfőbb erénye az emberi beleélő képesség. Ő a kínai jang definíciójának megtestesítője. A Rajna, a Nílus, a szél, a vihar, a villám, a mennydörgés. „Az apa az alkotó és a tekintély, ezért ő a törvény és az állam. Átszövi a világot képzelőerejével, mint a szél, ő a láthatatlan gondolatokkal alkotó és kormányzó.” Emellett az atya, a mindent átfogó istenkép és dinamikus elv, aki gyakran nagyon is emberi személyiséggé válik, és át tudja vezetni a vonakodó gyermeket a barátságtalan sötétségen.

Viszont ha az apa-lánya kapcsolat túl szoros, vagy ellenkezőleg, túl közömbös és elutasító, az mindenképp mély nyomokat hagy a lányban. Ez a komplexusoknak az alapja. A komplexus azok az „egymással kapcsolatban álló tudatos és tudattalan elképzelések, érzések csoportja, amely hatást gyakorol a viselkedésre.” Eme hatások nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a későbbiekben milyen lesz a lány kapcsolata az ellenkező neműekkel, ahogy ahhoz is kellő alapot adhat, hogy milyen anya válik belőle a későbbiekben.

Az eddig olvasottak alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy az apának legalább akkora szerepe van a gyermek nevelésében, fejlődésében, énképének kialakulásában, a másik emberrel való viszonyában, mint az anyának. És ha ez a minta hiányzik, a gyermek fejlődését, további boldogulását az életben igen nagy nehézségek elé állítja.

A statisztikák szerint Magyarországon a házasságoknak majdnem a fele válással végződik. Ennek pedig az a közvetlen következménye, hogy a gyermek(ek) valamelyik szülőjéből hiányt szenved(nek). S ez legtöbbször az apa, aki ezek után már nem teljes értékű része a gyermek mindennapi életének, akkor sem, ha néhány esetben ennek érdekében mindent megtesz. A találkozások és az együtt töltött idő átformálódik, nem természetes „esemény”, hiszen az esetek többségében be van határolva. A gyerekek körüli mindennapi nevelési kérdésekbe, konfliktushelyzetekbe nem igazán van beleszólása. Úgy tűnik, a nemek társadalmi egyenrangúsága nem tudta felszámolni a nő és férfi közötti biológiai-érzelmi adottságok különbségét: az egészséges lelki fejlődéshez továbbra is szükség van az apai jelenlétre. A szülők kapcsolatának modellje egy érettebb, nem egybeolvadáson alapuló viszonyt mutat, így a legkorábbi időktől segít a gyereknek abban, hogy lássa azt, hogyan él két felnőtt egy egymásra alapuló, kölcsönös viszonyban. És ez az apa hiánya vagy nem teljes értékű jelenléte nélkül akadályokba ütközik.

Láthatjuk tehát, hogy nem feltétlenül csak az anya szerepe, az anyával való kapcsolat van hatással az életünkre, a mindennapjainkra, párválasztásainkra és egyéb kapcsolatainkra. Sokan lebecsülik, vagy figyelmen kívül hagyják, hogy a szülőség két emberből áll, hogy az apaság nem „csak” az anya mellett álló – jobb esetben - támogató fél, hanem egy olyan ember, aki ugyanúgy hatással van a gyermekre, ugyanúgy formálja utódját, mint az elsődleges gondozónak tartott édesanya. Saját tapasztalatból írom végszónak azt a „jó tanácsot”, hogy lehetőségeinkhez mérten használjuk ki az apával való kapcsolat előnyeit, amíg lehet, és vegyük észre azt, hogy – jobb esetben – jó, ha van egy olyan személy az életünkben, aki az „ellenkező oldalt”, akár a „cinkostárs-ságot” vagy a védelmező hőst is adhatja nekünk. Bármilyen is a jelenlegi kapcsolatunk vele, lássuk be: nemcsak anya, hanem apa is csak egy van…


Forrás:

Carver C.S., Scheier M.F. (1998): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest
Győrfi Anna (é.n.): Apahiány. 
Jung, C. G. (1995): Gondolatok az apáról, az anyáról és a gyermekről. Kossuth Könyvkiadó, Budapest
Kast, Verena (1998): Apák-lányok, anyák-fiúk. Park Könyvkiadó, Budapest
Zsolnai Anikó (2001): Kötődés és nevelés. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest
Első idézet (az apáról): Jung, C. G. (1995): Gondolatok az apáról, az anyáról és a gyermekről. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 61. oldal
Második idézet (a komplexusról): Kast, Verena (1998): Apák-lányok, anyák-fiúk. Park Könyvkiadó, Budapest, 5. olda

 

A blogbejegyzést SZEKERES VERONIKA pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!

 

KÉRDEZZEN TŐLÜNK