=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

Bagó György
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus


Bagó György pszichológus, klinikai és mentálhigié-niai szakpszichológus, és képesített pszichológia tanár vagyok. Autogén tréning, szimbólumterápia (meditáció-imagináció) módszerspecifikus terápiás képesítéssel is rendelkezem. (Elérhetőségek: Rendelő: 6000 Kecskemét, Katona József tér 18. 1. emelet 111. szoba, telefon: +36 20 3 40 20 60, e-mail: bagogyorgy@freemail.hu, www.pszichologus-kecskemet.com) Egyéni vállalkozóként a munkám rendkívül sokrétű, és színes. A képesí-téseim és a sokéves szakmai tapasztalatom fel-használásával igyekszem hatékony segítséget nyújtani. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem pszichológus, majd képesített pszichológia tanár diplomát. Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képesítésre a Semmelweis Or-vostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán tettem szert. 14 éve magánszemélyként, illetve egyéni vállalko-zóként folytatom a szakmai tevékenységemet. A magánrendelésen kívül folyamatosan dolgozom ál-lami intézményekben, iparvállalatoknál, és tanítok főiskolán. Munkám során hosszú ideig foglalkoztam fiatalkorú bűnelkövetőkkel, dolgoztam állami gondozott gyermekkel, nevelési tanácsadó munkatársaként évekig feladatom volt a gyermek- pszichodiagnosztika, gyermek-pszichoterápia, viselkedési rendellenességek, tanulási zavarok keze-lése, és a nevelési tanácsadás. Családsegítő-, gyermekjólléti-, védőnői szolgálatok megbízásainak köszönhetően sok éves tapasztalattal rendelkezem a krízis intervenció, a pár- és családterápiás konzultációk terén. A klinikusi és pszichoterápiás képesítésemnek kö-szönhetően nagy gyakorlatra tettem szert a pszichoszomatikus betegségek, szorongásos zavarok, fóbiák, pánikbetegség, hangulatzavarok, evészava-rok, szexuális zavarok kezelése terén. Végeztem nevelő- és örökbefogadó szülők alkalmasság vizsgálatát, és évek óta feladatom iparvállalati alkalmasság vizsgálat, kiválasztás. Számtalan önismereti-, személyiségfejlesztő, autogén tréning csoport vezetője voltam, gyakran kapok felkérést esetmegbeszélő csoport vezetésére, vagy szupervízióra. Tagja vagyok a Magyar Orvosi Kamarának, a Ma-gyar Pszichológiai Társaságnak, és a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületnek.

Névjegy:

Telefon:
E-mail: bagogyorgy@freemail.hu
Honlap: http://
Facebook:

Rendelők:

Kecskemét,

Rendelési idő:

Árak:

Fényképek:

Szakirány:

Vállalt problémakörök:


Kérjen ajánlatot


KÉRDEZZEN TŐLÜNK